O portálu

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Česká republika se může pyšnit nejhustější sítí veřejných knihoven v Evropské unii a naše úsilí směřuje k tomu, aby se Knihovny.cz staly bránou do většiny z nich (výčet institucí, které jsou nyní součástí projektu, najdete zde).

Knihovny.cz mají ambici stát se Vaším každodenním nástrojem pro vyhledávání spolehlivých informací a prostředníkem pro jejich získání.

Knihovny.cz v současnosti nabízí tyto možnosti:

U všech zapojených knihoven:

Usilujeme o to, abyste mohli provádět tytéž úkony, které umožňují systémy jednotlivých knihoven, tedy:

 • Vyhledávání publikací v knihovních katalozích
 • Půjčování, rezervace, objednávání ze skladu, prodlužování výpůjček atd.
 • Přehled o výpůjčkách, poplatcích a délce platnosti registrace čtenáře

U některých zapojených knihoven je taky možné:

 • Provedení on-line registrace, předregistrace nebo vzdálené registrace (více zde)
 • Zaplacení poplatků a pokut
 • Fulltextové vyhledávání v elektronických zdrojích knihovny
 • Stahování a další způsoby užití dokumentů z elektronických informačních zdrojů

Co máme navíc:

 • Možnost propojení účtů, které má čtenář v zapojených knihovnách, kde je již registrován
 • Z toho plynoucí výhody, které spočívají v uživatelském komfortu přístupu ke službám různých knihoven z jediného rozhraní
 • Nástroje pro správu oblíbených titulů, ukládání často používaných vyhledávacích dotazů, odebírání novinek RSS kanály...
 • Citace ve volitelných bibliografických standardech
 • Sledování knižních trendů, čtenářské inspiracekomentáře uživatelů...
 • Adresář českých knihoven 
 • Průběžně rozšiřovaná nabídka přístupu k neknihovním e-zdrojům
 • Centrální index, který je cestou ke kvalitním vědeckým časopisům, oborovým databázím a dalším elektronickým zdrojům z celého světa

Chystáme pro Vás:

 • Meziknihovní výpůjční službu, s níž se budete moci dostat i k publikacím, které se nenacházejí ve fondech knihoven z Vašeho okolí
 • Službu dodávání dokumentů, která Vám umožní objednat si jednorázové či trvalé zasílání článků a dalších dokumentů v elektronické i tištěné podobě
 • Zapojení dalších knihoven - ústřední vizí celého projektu je portál, kterým by bylo možno přistupovat ke službám většiny institucí z husté sítě knihoven v ČR - využitelnost portálu poroste přímo úměrně s počtem zúčastněných knihoven
 • Nepřestáváme se soustavnou optimalizací vyhledávacích funkcí, přizpůsobováním designu uživatelskému pohodlí a vyvíjením dalších inovací…

Meziknihovní výpůjční služba a elektronické doručování dokumentů je vyvíjeno v Národní technické knihovně na základě dříve vzniklé Virtuální polytechnické knihovny (VPK). První verze bude k dispozici ve 2. polovině roku 2017.

Zabezpečení portálu

Při vývoji portálu je kladen značný důraz na bezpečnost dat. Portál neshromažďuje údaje o uživatelích, jejich výpůjčkách či finančních transakcích s knihovnou. Pro přihlášení ověřuje identitu uživatele prostřednictvím webu knihovny, jejímž uživatelským účtem se uživatel hlásí. Pro zajištění bezpečnosti přihlašování apod. je proto rozhodující také zabezpečení webu a přihlašování na straně zapojených knihoven. Komunikace uživatele s portálem od fáze přihlášení probíhá na zabezpečeném protokolu HTTPS a je tak chráněná proti zneužití.

Kontext

Portál Knihovny.cz je projekt, který vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015. Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR). Centrální portál knihoven přibližuje celé české knihovnictví trendu, který je patrný v západní Evropě. Ať už se jedná o finské portály Finna.fi, systém Swissbib.ch, dánský Bibliotek.dk či nizozemský Bibliotheek.nl. Všechny tyto projekty mají společný cíl: zjednodušit přístup k informacím a dokumentům a nabídnout fondy knihoven včetně jejich služeb na jednom místě.

Přečtěte si více o knihovnách a zdrojích zapojených do portálu Knihovny.cz nebo o historii portálu.