Články a prezentace

 

Články

Prezentace


Články

MIŠURA, Vojtěch. Najděte vše na jednom místě aneb představení portálu Knihovny.cz – 1. díl. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(1), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_1.pdf

 

ŽABIČKA, Petr a Iva ZADRAŽILOVÁ. Knihovny.cz – kde jsme a jak to bude dál. In: Knihovny současnosti 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, 373-376. ISBN 978-80-86249-86-5. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana a Petr ŽABIČKA. Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu. Zpravodaj Knihovny Akademie věd ČR [online]. 2018, (3). ISSN 1805-2800. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu

 

KURFÜRSTOVÁ, Jana, Alena PAULUSOVÁ a Iva ZADRAŽILOVÁ. Heuristická analýza portálu Knihovny.cz. ProInflow [online]. 2018, 10(2). ISSN 1804-2406. Dostupné také z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2018-2-7

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Od portálu Jednotná informační brána k portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180307

 

HORNYCHOVÁ, Hana. Novinky na portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180308

 

PAULUSOVÁ, Alena. Jak se zapojit do portálu Knihovny.cz. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2018, 28(3) [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180309

 

MAIXNEROVÁ, Lenka, Iva ZADRAŽILOVÁ a Klára MAŠKOVÁ. Knihovny.cz - library discovery platform in the Czech Republic. Zpravodaj Knihovny Akademie věd ČR. 2018.

 

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA a Petra ŽABIČKOVÁ. Portál Knihovny.cz v roce 2018. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2018, 70(4), 136-139. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1119

 

MIŠURA, Vojtěch. Najděte vše na jednom místě, aneb, Představení portálu Knihovny.cz. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(1), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_1.pdf

 

MIŠURA, Vojtěch. Nalézt knihu nikdy nebylo jednodušší, aneb, Představení portálu Knihovny.cz. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(2), 5-6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf

 

MIŠURA, Vojtěch. Portál Knihovny.cz: Na co se těšit v budoucnosti?. E-zpravodaj Národní knihovny ČR [online]. 2018, 5(3), 6. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/soubory/ostatni/ez_2018_3.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Portál Knihovny.cz v závěru roku 2017. Sdružení knihoven České republiky v roce 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, 17-18. ISBN 978-80-86249-84-1. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20LR%20DPS.pdf

 

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Zahraniční zdroje na portálu Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2017, 22(3-4) [cit. 2018-11-14]. ISSN 1211-3255. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/zahranicni-zdroje-na-portalu-knihovny-cz/

 

Knihovny 2020: globální i lokální projekty a trendy : od obecní knihovny po centrální portál. Praha: Městská knihovna v Praze, 2017.

 

HANZLÍKOVÁ, Lenka. Knihovny.cz - služba, značka, potenciál. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 390-392. ISBN 978-80-86249-83-4. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

 

ŽABIČKA, Petr. Statistiky na portálu Knihovny.cz. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 112-113. ISBN 978-80-86249-83-4. ISSN 1805-6970. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

 

ŽABIČKA, Petr a Iva ZADRAŽILOVÁ. Informační zdroje a vyhledávání na portálu knihovny.cz. In: Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, 365-367. ISBN 978-80-86249-83-4. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

 

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Výsledky ankety ohledně zapojení se do portálu Knihovny.cz. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2017, 31(4), 34-37 [cit. 2018-11-14]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: https://duha.mzk.cz/clanky/vysledky-ankety-ohledne-zapojeni-se-do-portalu-knihovnycz

 

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2016, 21(3-4) [cit. 2018-11-14]. ISSN 1211-3255. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/centralni-portal-knihoven-cpk-knihovny-cz/

 

STOKLASOVÁ, Bohdana a Petr ŽABIČKA. Portál KNIHOVNY.CZ začal sloužit uživatelům. Bulletin SKIP [online]. 2016, 25(4), 43-48 [cit. 2018-11-14]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: https://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_426.htm#ti

 

HYBLEROVÁ TRACHTOVÁ, Veronika. Knihovny na portálu Knihovny.cz: Adresář knihoven na cestě za čtenáři. Čtenář: Měsíčník pro knihovny [online]. 2016, 68(2), 47-51 [cit. 2018-11-14]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/588

 

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál knihoven, nebo Knihovny.cz? U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2017, 27(2) [cit. 2017-10-12]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170207

 

ŽABIČKOVÁ, Petra. Open source is awesome: Národní portály v éře digitálního věku. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2016, 27(2), s. 349-351 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2016-roc-68/10-2016/open-source-is-awesome-narodni-portaly-v-ere-digitalniho-veku-162-2338.htm

 

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ a Martin KRAVEC. Knihovny.cz: spuštění se blíží. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2016 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2016/zabicka-petr.pdf

 

ŽABIČKA, Petr a Petra ŽABIČKOVÁ. Knihovny.cz – Discovery Portal for Czech Libraries / Knihovny.cz – Centrální portál knihoven. In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno : booklet of abstracts = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno: MZK, 2016, s. 295-305. ISBN 978-80-7051-216-6.

 

ŽABIČKOVÁ, Petra a Michal MERTA. Portál knihovny.cz stručně a jednoduše. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2015, 29(4), s. 34-35 [cit. 2016-07-24]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-strucne-jednoduse

 

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA a Petra ŽABIČKOVÁ. Centrální portál knihoven od počátků k pilotnímu provozu. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015, s. 303-308 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-75-9. ISSN 1805-6970. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven na rozcestí. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2015, 67(3), s. 83-87 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/3-2015/tema-centralni-portal-ceskych-knihoven-na-rozcesti-142-1892.htm

 

LONSKÁ, Pavlína. Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online], 2015, 67(3), s. 88-92 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/3-2015/informacni-cast-centralniho-portalu-ceskych-knihoven-rok-2014-ve-znameni-priprav-142-1893.htm

 

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ a Bohdana STOKLASOVÁ. Centrální portál knihoven - začínáme. In: INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2015 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné také z: http://www.inforum.cz/pdf/2015/zabicka-petr.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven v polovině roku 2014. In: Knihovny současnosti 2014 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 158-166 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf

 

ŽABIČKA, Petr. Zapojování knihoven do Centrálního portálu knihoven. In: Knihovny současnosti 2014 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 167-172 [cit. 2017-10-12]. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana, Centrální portál českých knihoven a jeho přínos pro veřejné knihovnické a informační služby. In: Kniha ve 21. století 2014: Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. Brno: MZK, 2014, s. 158-163 [cit. 2014-12-22]. ISBN: 978-80-7051-200-5. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf

 

LHOTÁK. Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram. Informace [online]. 2014, č. 1 [cit. 2014-04-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven-priprava-pilotniho-projektu-jeho-prinos-a-planovany-harmonogram/

 

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál českých knihoven – včera, dnes a zítra. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: SVKHK, 2014, 24(4) [cit. 2017-06-30]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140413

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven – současný stav a výhled do roku 2014. Bulletin SKIP [online]. 2013, 22(4), s. 15-17 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_415.htm

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ. In: INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2013 [cit. 2017-10-12]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/stoklasova-bohdana.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Co přinese Centrální portál českých knihoven? Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(3), s. 83-87 [cit. 2017-10-12]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/3-2013/co-prinese-centralni-portal-ceskych-knihoven-109-1412.htm

 

STOKLASOVÁ, Bohdana, Ladislav KURKA a Tomáš GEC. České knihovnické portály. Bulletin SKIP [online]. 2013, 22(1), 17-18 [cit. 2017-10-16]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_120.htm#ti

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál knihoven. Veřejná správa. 2012, 23(23), 22. ISSN 1213-6581.

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. KNIHOVNY.CZ : Centrální portál českých knihoven. In: Knihovny současnosti 2012 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014 s. 12-23 [cit. 2017-10-16]. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven. ITlib [online], 2012, 16(4), s. 20-22 [cit. 2017-10-16]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/4/centralni-portal-ceskych-knihoven.html?page_id=574

 

LHOTÁK. Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Informace [online]. 2012, č. 3 [cit. 2013-01-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven

Nahoru

Prezentace

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Centrální portál knihoven. In: Blok expertů [online]. Brno, 18.5.2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/knihovnyCZ/knihovnycz-v-bloku-expert-kisk-2017.

 

ŽABIČKA, Petr, ZADRAŽILOVÁ, Iva. Novinky na portálu Knihovny.cz. In: Elektronické služby knihoven 2017, 16.-17.5.2017 [online] Zlín, 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/novinky_na_portalu_knihovny.cz_-_petr_zabicka_iva_zadrazilova.pdf.

 

ŽABIČKA, Petr. ROSECKÝ, Václav. ŽABIČKOVÁ, Petra. Vyhledávání na portálu Knihovny.cz. In: INFORUM 2017, 30.-31.5.2017 [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2017/zabicka-petr.pdf.

 

ŽABIČKA, Petr. ŽABIČKOVÁ, Petra. Knihovny.cz – knihovny pod jednou střechou: prezentace na slavnostním spuštění portálu 26. října 2016 [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-10-27]. Dostupné z: https://goo.gl/yTHqoN.

 

ŽABIČKA, Petr, Petra ŽABIČKOVÁ, Bohdana STOKLASOVÁ a Martin LHOTÁK. Knihovny.cz: Betaverze centrálního portálu knihoven se představuje. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015: 2.-3. 12. 2015 [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Zabicka_CPK.pdf

 

ŽABIČKOVÁ, Petra. Knihovny.cz – jak se zapojit. In: Regionální funkce knihoven 2015: 20.-21. 10. 2015, Pardubice [online]. Pardubice, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/abikov_CPK.pdf

 

ŽABIČKA, Petr. Centrální portál knihoven. In: 39. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG: 1.–3. 9. 2015 [online]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/MoravskaZemskaKnihovna/centrln-portl-knihoven

 

ŽABIČKA, Petr. ŽABIČKOVÁ, Petra. Centrální portál knihoven – pilotní projekt. In: Celostátní knihovnická konference Elektronické služby knihoven III: 12.-13. 5. 2015, Zlín [online]. Zlín, 2015 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zabickovi.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Oborové brány v návaznosti na CPK In: Okna oborů dokořán!: 2.12.2014, Národní technická knihovna, Praha [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/thpPcW

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. LHOTÁK. Martin. Roadmap CPK a přínos projektu pro uživatele a knihovny. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 27.11.2014, Praha [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/ggY5zV

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven: září 2014. In: Knihovny současnosti 2014, 9.-11.9.2014, Olomouc [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/ftjL3x

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven a jeho dopady na veřejné knihovnické a informační služby. In: Kniha ve 21. století, 5.–6.2.2014 [online]. Opava, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/Wx2wJ5

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Zentrales Portal der tschechischen Bibliotheken/Centrální portál českých knihoven. In: Zahajovací akce projektu, 16.1.2014, TU Chemnitz [online]. Chemnitz, 2014 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/dPFmt6

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Oborové brány a Centrální portál českých knihoven. In: České oborové brány - současný stav a výhled, 17.12.2013, Národní technická knihovna, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/GmVQwx

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Co knihovny a uživatelé očekávají od CPK a co mohu reálně očekávat do roku 2015. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, 27.-28.11.2013, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/FAkDSz

 

STOKLASOVÁ, Bohdana.Centrální portál českých knihoven. In: INFORUM 2013, 21.5.2013, Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/stoklasova-bohdana-1.pdf

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Knihovny.cz aneb dostupnost digitálního světa kdykoli, odkudkoli a kdekoli. In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012, 28.11.2012, Praha [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/HT5voJ

 

STOKLASOVÁ, Bohdana. Centrální portál českých knihoven. In: Knihovny současnosti 2013, 10.-12.9.2013, Olomouc [online]. Olomouc 2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: https://goo.gl/zXBwHX

Nahoru