Národní archiv - Knihovna

Vyhledávat v knihovně

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 9:00-16:00
Úterý 9:00-16:00
Středa 9:00-16:00

Další informace

Knihovna Národního archivu je odborná archivní knihovna s rozsáhlým polytematickým fondem, který je tvořen řadou samostatných otevřených i uzavřených historických knihovních fondů. Celkový rozsah fondu je větší než půl miliónu svazků. Nejvýznamnější fondy knihovny: Knihovna Ústředního archivu Ministerstva vnitra, Knihovna Archivu země České, Knihovna Ústředního zemědělsko-lesnického archivu, Knihovna Ministerstva vnitra, Knihovna Ministerstva národní bezpečnosti, Knihovna Svazu protifašistických bojovníků, depositum Maltézská knihovna (Knihovna Suverénního řádu maltézských rytířů České velkopřevorství). Fondy redakčních archivů nakladatelství Orbis, Svoboda, Melantrich. Sbírka novin Národního archivu.

Webové stránky

online katalog

https://www.nacr.cz/verejnost/knihovna

Typ

knihovna státní správy

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává. Knihovna je zapojena do MVS v SKC.