Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace

Vyhledávat v knihovně

Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 9:00-18:00
Úterý 9:00-18:00
Středa 9:00-18:00
Čtvrtek 12:00-18:00
Pátek 9:00-18:00
Sobota 9:00-11:30

Webové stránky

online katalog

https://www.knihkm.cz/

o regionálních knihovnách

Typ

městská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává za poštovné. Knihovna je zapojena do MVS v SKC. (https://www.knihkm.cz/sluzby/mvs.html)

Telefon

573 503 172 (hudební odd.)
573 503 173 (služby)
573 503 161 (ekomomický úsek)
573 503 170 (katalogizace)
573 331 638 (regionální funkce)
573 503 167 (správce sítě)
573 503 174 (MVS,informační odd.)
573 503 165 (odd. pro děti)

E-mail

knihovna@knihkm.cz

Datová schránka

y77kkyh

Odpovědná osoba

PhDr. Šárka Kašpárková (ředitelka)
Mgr. Kamila Brablíková (vedoucí úseku služeb čtenářům)
Ing. Silvie Teperová (ved. ekonom. úseku)
Mgr. Jana Hlavinková (ved. odd. zprac. fondů)
Mgr. Ivana Drobníková (ved. regionál.knih.)