Jaroslav Seifert

Nejkrásnější bývá šílená

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Odstěhovali se na venkov a na stará kolena se chtěli věnovat svým koníčkům. Stíhá je však neustálý nezdar, neboť nemají ani dost zkušeností a vytrvalosti, ani žádný systém ve výběru…

Morový sloup : verše z let 1968-1970 : definitivní úprava textu srpen 1979

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Básnická sbírka obsahuje verše z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Poprvé začaly verše kolovat v samizdatu v roce 1973. V sedmdesátých letech vyšla sbírka několikrát v zahraničí,…

Třeba vám nesu růže

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Jemnou melodickou linkou či volným veršem jsou zde hlavně zastoupeny tři základní autorovy tematické okruhy: láska k Praze, synovsky oddaný vztah k matce a vřelý obdiv k ženě jako symbolu…

Čas plný písní

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Výbor z básní Jaroslava Seiferta.

Ještě jednou jaro

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Audio dokumenty Gramofonové desky

Výbor z autorovy celoživotní básnické žně. Uvádí jej esej, který je zhodnocením jeho tvorby i vyznáním lásky, a doprovází montáž z básníkových knih a projevů řady osobností, jimiž…

Samá láska : verše

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

tato sbírka patří ještě do proletářské poezie, ale začínají se objevovat náznaky a myšlenky, které později rozvinul poetismus. Již nevěnuje pozornost drastickým sociálním obrazům,…

Jablko z klína ; Ruce Venušiny ; Jaro, sbohem

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Verše, z nichž kromě bytostně intimní lyriky zaznívá i atmosféra stupňující se expanze fašismu a blížící se národní katastrofy. Verše jsou komponovány klasickým stylem, který autor…

Na vlnách TSF : poesie

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Podobně jako u knihy-manifestu, Revolučního sborníku Devětsil, ze zimy roku 1922 uvádíme dva editory: Jaroslava Seiferta (1901-1986) a Karla Teiga (1900-1951), měli bychom i u sbírky Na vlnách…

Ruce Venušiny : [(výbor z poezie)]

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Antologie básní byla uspořádána z celého Seifertova díla, včetně té části jeho tvorby, která byla dlouhá léta potlačována či zakazována. Výbor je koncipován do čtyř celků, rámovaných…

Halleyova kometa : verše

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Nové rozšířené vydání sbírky meditativních veršů, v nichž autor "Světlem oděné" prochází milovaným městem, zastavuje se u jeho památek a spolu s jejich historií vzpomíná na léta…

Slavík zpívá špatně : poesie

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Básnická sbírka v duchu poetismu, reagující námětově na autorovy cesty do SSSR a 1. světovou válku, jíž Seifert vnímá všeobecněji jako varování před hrůzami a nebezpečím pro lidstvo.

Větvička jívy

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Po delší odmlce se dostává čtenáři do rukou nový výběr básní nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. Podkladem pro tuto knihu se stalo několik bibliofilských tisků, jež…

Svatební cesta

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Dílo jednoho z největších českých básníků dvacátého století Jaroslava Seiferta tvoří nedílnou a významnou součást zlatého fondu české literatury a každou další čtenářskou generaci…

Poštovní holub : básně 1928-1929

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Bibliofilské vydání básnické sbírky, v níž se Seifert odklání od avantgardního vyjadřování k intimnějším tématům - lásce k ženě, matce a domovu.

Zápas s andělem : výbor z veršů

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Výbor z dosavadní básnické tvorby jednoho z největších českých básníků.

Býti básníkem

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Autorovy verše, načrtnuty záměrně jednoduchou melodickou linkou, jsou protknuty láskou k ženě i pevným přátelstvím ke generačním umělcům, z nichž téměř všichni došli na konec své…

Píseň o Viktorce

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Tak jako v počátečních verších i v dalších slokách celé Písně konfrontuje básník nejednou osud nešťastné Viktorky, jak ho známe z Babičky, s osudem Boženy Němcové.

Venuši dát hlavu do dlaní

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Výsostný lyrik, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert, je asi nejznámějším českým poetou. Vytvořil si vlastní styl, jehož středobodem byl Eros a milostný cit vztahovaný postupně ke všem…

Šel malíř chudě do světa : verše k obrázkům Mikoláše Alše

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Seifertovu sbírku, určenou původně dětem, avšak slavící úspěch u všech věkových kategorií, lze dnes považovat za jakousi dokonalou básnickou ilustraci k vynikajícím kresbám klasického…

Světlem oděná

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Básnická sbírka, vzniklá v těžkých dobách okupace, v níž básník vyzpíval svou lásku k vlasti a rodnému městu Praze.

Díváme se na paty větru-- : (výbor z poezie let šedesátých)

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

1. vydání v tomto uspořádání.

Koncert na ostrove

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Beletrie ve slovenštině. Poezie

Vějíř Boženy Němcové

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

V těžkém čase nesvobody, v r. 1940 komponoval básník k 120. výročí narození přední obrozenské spisovatelky verše, v nichž opěvá její krásu a vzývá ji jako zdroj víry, spásy, útěchy,…

Osm dní

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Cyklus deseti básní, které vyjadřují smuteční náladu dní od onoho kalného rána 14. září 1937, kdy zemřel T.G. Masaryk, do dne pohřbu, kdy bylo jeho tělo vezeno Prahou na dělové lafetě.…

Píseň domova : výbor z díla

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Nejcharakterističtější rysy i tvůrčí a lidskou cestu Jaroslava Seiferta, básníka lahodné, čisté a krásné češtiny, chce postihnout A.M. Píša výborem z jeho díla. Rýsuje se tu před…

A sbohem

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu (roku 1984), je naším básníkem nejčtenějším a nejmilovanějším. Jeho tématy byla láska, adorace matky, vztah ke krajině, oslava Prahy,…

Přilba hlíny

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Přilba hlíny je takovým Seifertovým náhledem do druhé světové války a postoje českého obyvatelstva a celkového rozpoložení v čechách. Jak češi reagovali na nějaké důležité situace,…

Ty, lásko, pozdravena buď!

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Výbor ze Seifertovy lyriky Ty, lásko, pozdravena buď poprvé vyšel pod tímto názvem roku 1955, poté až 1998 a nyní se objevuje v další reedici. Pokaždé však byl vždy upraven, některé básně…

Odlévání zvonů

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Nová knížka milostné poezie je vlastně cyklickým zpěvem, v němž jsou jednotlivé oddíly spjaty básníkovými úvahami o smyslu života, lásky a umění.

Město v slzách

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Klasická sbírka revoluční proletářské poezie.

Mahulena, krásná panna

Božena Němcová, 1820-1862

Knihy

Soubor přináší třicet slovenských pohádek a pověstí.

Maminka

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Půvabné vzpomínky na dětský svět a na maminku, která dokázala udělat domov krásným, oslovily nejednu generaci. Prosté a jednoduché verše (např. Maminčina kytice, Mlýnek na kávu, Všední…

Deštník z Piccadilly

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Jaroslav Seifert se v této sbírce projevuje jako vyzrálý a moudrý básník, jenž prostřednictvím vlastních zkušeností rozehrává narativní partie, v nichž jsou obsaženy základní témata…

Kamenný most

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Jaroslav Seifert napsal tuto útlou sbírku ještě v období nacistické okupace a jeho snahou bylo zpracovat témata, která by posílila a upevnila společenské vědomí českého národa. Příležitost…

Chlapec a hvězdy

Jaroslav Seifert, 1901-1986

Knihy

Tvorbu jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu si připomínáme jednou z nejkrásnějších sbírek Chlapec a hvězdy, jež hluboce ovlivnily zejména mladé čtenáře.