Přihlašování na portál Knihovny.cz

Můžete se přihlásit identitou z libovolné instituce nebo služby ze seznamu Přihlášení. Nevidíte-li svou knihovnu mezi prvními zobrazenými, zkuste vyhledávání pomocí tlačítka Jiný účet.

Pro přihlášení do portálu Knihovny.cz je vždy nutné použít již existující účet ze zapojené knihovny či služby. Tzn. není zde registrace nových uživatelů.

Po přihlášení identitou ze zapojené knihovny či instituce budete mít možnost:

Po přihlášení účtem některé sociální sítě či služby (Google, Facebook, LinkedIn, MojeID) budete mít možnost:

Jak se zaregistrovat v zapojených knihovnách?

Některé zapojené knihovny umožňují různé formy online registrace, vzdálené registrace či předregistrace.

Odkaz na pokyny pro online vytvoření účtu najdete v přihlašovacím okně knihovny, případně přímo na webových stránkách instituce.

Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji na portálu Knihovny.cz najdete zde.