1 - 1 z 1
  1. 1

    Listy hetér

    1970

    Výběry z několika samostatných sbírek antických listů, jež byly věnovány nebo jejichž pisatelkami byly řecké hetéry, a které vznikaly v pozdním období řeckého státu.

    Knihy
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání