1 - 20 z 45
 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Nové universum : všeobecná encyklopedie A-Ž

  2003

  Nalezeno v plném textu: “…, Ondřej, Jakub starší, Jakub mladší, Jan, Filip. Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Tadeáš, Šimon Kananejský a…”
  Knihy
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán

  Základní témata knihy Fenomén Vatikán formulují její podtituly – idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán. Kniha má čtyři …

  Nalezeno v obsahu: “… středověkého papežství (996-1124)... 145 EXKURS V: SVATÝ VOJTĚCH A IDEA JEDNOTNÉ EVROPY...148 EXKURSVI…”
  Knihy
 8. 8
 9. 9

  Malá encyklopedie Universum : příruční encyklopedie pro 21. století

  2008-2009

  Malá encyklopedie Universum v šesti svazcích obsahuje 32 000 hesel, která poskytují nejdůležitější základní informace o světě kolem nás. Díky přehledné formě, abecednímu řazení a …

  Nalezeno v plném textu: “… bude uveden na konci 6. svazku MZK-UK Brno 2610391950 0$ WWW М0Ц MOhSáA ZEMSKÁ KN I ^ Ov'' N…”
  Knihy
 10. 10

  Československý biografický slovník

  1992

  Nalezeno v plném textu: “… komise min. školství, mládeže a sportu SR pro chem. vědy a technologii a šéfredaktor časopisu Chemical…”
  Knihy

  Nalezeno v 53 institucích

 11. 11

  Sklepník : kulturně-politická revue

  1988-1994

  Nalezeno v plném textu: “… dvou metrech bahnem a vysokou trávou jsme se dostal na pevnou půdu. Na sobě jsem měl tolik bahna,že…”
  Noviny a časopisy
 12. 12

  Český biografický slovník XX. století

  Významný projekt české encyklopedistiky. Navazuje na Československý biografický slovník (1990-1992). Hesla mají jednotné záhlaví a jejich struktura vychází pouze z orientačního vzoru. …

  Nalezeno v plném textu: “…; od prosince 1989 do června 1990 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Autor řady věd. prací z…”
  Knihy
 13. 13

  Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl 3. Sv. 1, Žebravé řády

  První svazek třetího dílu zahrnuje výklad o následujících žebravých řádech: dominikáni, minorité, františkáni, hyberni, kapucíni. I zde najde čtenář jak spiritualitu, zaměření, …

  Nalezeno v obsahu: “…Obsah Dominikáni /11 Organizace a struktura řádu /15 Dějiny řádu /18 Generální magistři /42 Řádoví…”
  Knihy

  Nalezeno v 48 institucích

 14. 14
 15. 15
 16. 16

  Česká katolická literatura v kontextech 1918-1945

  Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době …

  Nalezeno v obsahu: “….2. Dominikáni: Krystal, Metoděj Habáň a Filosofická revue, S. M. Braito a Na hlubinu…”
  Knihy
 17. 17
 18. 18

  Knižní novinky 1935-1947 : seznam původních i přeložených knih Ústřední knihovny hl. m. Prahy. Díl 2, O-Ž a rejstříky

  1948

  Velmi užitečná pomůcka pro knihovníka i čtenáře podává v autorské části abeced. seznam knih podle autorů, opatřený téměř u všech děl stručnou charakteristikou knih, v části …

  Nalezeno v plném textu: “… vzdělavatelů mládeže: o rozumové výchově, podmínkách sociálních a zdravotních, o formách a methodách výchovy…”
  Knihy
 19. 19

  Kdy zemřeli ...?. část 2, K-Ž ; přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986-1990 s doplňky za předchozí léta

  1995.

  Abecední soupis zemřelých českých beletristů, odborných a vědeckých publicistů i překladatelů. U každého jména uvádí životní data, obor činnosti, stručný výčet publikační …

  Nalezeno v plném textu: “…, Svatá Voda, kaple v Brušperku, Hok 1848 a Brušperk). ŠPAČEK Miloslav */1.4./1910, + /1./1.1974 v Brně…”
  Knihy
 20. 20

  Neumlčená : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. 1. díl

  Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v hlubokém exkurzu vrací ke …

  Nalezeno v obsahu: “…. Stredoškolská Katolická akce 210 5.3. Studium catholicum... 5.4. Dominikánští profesoři... 1. Silvestr Braito…”
  Knihy
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání