1 - 20 z 180
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Ročenka Slovanského ústavu v Praze

  1928-

  Nalezeno v obsahu: “…. — Ruský hospodářský ústav prof. S. Prokopoviče. 246. Rejstřík osobní...251 Přílohy: Podobizny: Josef…”
  Noviny a časopisy
 5. 5
 6. 6

  Biografický slovník českých zemí

  2004-

  V dalším sešitě se čtenář setká s biografiemi osobností, které významně (ať už se u nás narodily, nebo tu jen delší dobu působily) zasáhly do nejrůznějších oborů lidské …

  Nalezeno v plném textu: “… BSCZ HISTORICKÝ ÚSTAV AV CRJedenáctý sešit Biografického slovníku českých zemí, který předkládá…”
  Knihy
 7. 7
 8. 8

  Masarykův sborník

  [1925]-2009

  Masarykův sborník XI-XII. Dvojčíslo Masarykova sborníku reprezentuje na 720 stranách české masarykovské bádání v letech 19992003. Svou koncepcí a obsahovou strukturou navazuje na …

  Nalezeno v plném textu: “…. Zumr Vydáno s podporou Komerční banky a. s. © Ústav T. G. Masaryka, 1993 ISBN 80-901478-0-1s to…”
  Noviny a časopisy
 9. 9
 10. 10

  Výroční zpráva c. k. vyššího realného gymnasia v král. městě Táboře za školní rok ...

  [1871]-[1949]

  Nalezeno v plném textu: “…. hodině dopoledne v třídách, dioi iňdcihž žáci postoupí. Každý žák na ústav nově vstupující zaplatí při…”
  Noviny a časopisy
 11. 11

  Výroční zpráva c.k. státního gymnasia v Prostějově za školní rok ...

  1900-1948

  Nalezeno v plném textu: “… Ěeiové.STÁTNÍ GYMNASIUM v PROSTĚJOVĚ 75.000 mm. \VÝIP€m 7/IPIRA\\VA\ za školní rok 1947/48 (49. rok…”
  Noviny a časopisy
 12. 12

  Země Koruny české a východní Středomoří : ve středověku a novověku

  2008

  Obsahuje katalog předmětů (šperky, mince, zlomky dlaždic či skleněných výrobků apod.), které kulturní vlivy mezi výše zmiňovanými oblastmi dokládají. Přílohu tvoří CD-ROM s …

  Nalezeno v plném textu: “… Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav Praha 2008Příprava a publikace tohoto…”
  Knihy
 13. 13

  Výroční zpráva české soukromé reálky v Olomouci za ...

  1903-1948

  Nalezeno v plném textu: “…VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ STÄTNÍ REALKY V OLOMOUCI ZA DVACÄTÝTŔETÍ školní rok Tiskl Kramář a Procházka, s. s r o. v…”
  Noviny a časopisy
 14. 14
 15. 15
 16. 16

  Program c.k. státního gymnasia v Třebíči

  1886-1939

  Nalezeno v plném textu: “…. ředitel Alois Vaniček. Správní mimořádná obecní komisse 31. července 1873 podala žádost, aby byl ústav…”
  Noviny a časopisy
 17. 17
 18. 18

  Program c.k. realného gymnasia v Přerově

  1872-1937

  Nalezeno v plném textu: “… sbírek fysikálních. O vyučování na státní průmyslové škole viz A) d) 2.! 15. Jarmila Petrusková, zatímní…”
  Noviny a časopisy
 19. 19
 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání