1 - 20 z 102
 1. 1
 2. 2

  Master handbook of acoustics

  Nalezeno v plném textu: “… available at special quantity discounts to use as premiums and sales promotions, or for use in corporate…”
  Knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 3. 3

  Hidden agendas : unreported poetics

  2010

  Editor Louis Armand se spolu s kolegy zabývá poezií alternativy, která je ze své podstaty marginálního charakteru - tento status je však v době internetu (a konkrétního portálu Ubu web) je …

  Nalezeno v obsahu: “… Visiting Edwin Denby's "Mediterranean Cities" 63 Stephan Deltas Cusp Poet: A Case for William Bronk 85…”
  Knihy
 4. 4
 5. 5

  Dances and festivities of the 16th-18th centuries : [National Gallery in Prague - Collection of Old Masters, Waldstein Riding School Gallery December 12, 2008 - May 3, 2009]

  2008

  Dances and Festivities of the 16th - 18th . Ojedinělý výstavní katalog, který přibližuje téma tanců a s nimi spojených slavností ve výtvarném umění, nebyl dosud ve světě v této …

  Nalezeno v plném textu: “… Prague The National Institute for Heritage Preservation (Regional Units České Budějovice, Josefov…”
  Knihy
 6. 6

  Fraus ilustrovaný školní slovník : anglicko-český, česko-anglický

  2010

  Slovník pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků VG. Slovní zásoba pokrývající úroveň A1–A2 dle SERR, množství příkladových vět včetně překladů do češtiny - …

  Nalezeno v plném textu: “…, darbvat;7 gave him a box of chocolates for his birthday. К narozeninám jseui mn dal bonbmiiéru:T 2 (lat…”
  Knihy
 7. 7
 8. 8

  Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary

  Základní slovní zásoba současné angličtiny, klíčová a nejčastěji používaná slova, užitečná slovní spojení a vazby, ideální pomůcka pro pracovní den, do školy i na cesty. 30 …

  Nalezeno v plném textu: “…, kartách, přen.) eso ache [eik] n bolest • v O bolet, pociťovat bolest 0 toužit (for po) achieve [e…”
  Knihy
 9. 9

  Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary

  Nejnovější slovní zásoba spisovného a hovorového jazyka včetně základních odborných termínů, rozsáhlý gramatický aparát u heslových slov, definice ekvivalentů pomocí kontextových …

  Nalezeno v plném textu: “…) plán В b [bi:] n (= letter) b; (= small b) malé b b. [bi:] abbr for born В & B [,bi: эп 'bi…”
  Knihy
 10. 10
 11. 11

  Anglicko-český česko-anglický slovník pro školu a veřejnost

  2009

  Moderně zpracovaný slovník vycházející ze slovní zásoby současné britské i americké angličtiny obsahuje téměř 60 000 hesel.

  Nalezeno v plném textu: “…, podat zprávu o; on — of pro, kvůli, následkem čeho accountable [a'kauntabl] 1 odpovědný (to komu, for…”
  Knihy
 12. 12

  Svět jiné hudby : průhledy do hudby alternativní, avantgardní, improvizované, nové, opoziční, progresivní, experimentální, postmoderní, aktuální, free, klezmeru atd.

  Lahůdka pro všechny hudební znalce a zájemce o alternativní hudební scénu. Publicista a muzikolog Z. K. Slabý předkládá čtenářům fundovaně - zároveň však velmi čtivým způsobem - …

  Nalezeno v plném textu: “… pro Association For The Advancement Of Creative Musicians (Sdružení pro podporu tvůrčích hudebníků…”
  Knihy
 13. 13

  Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary

  Uživatel tohoto slovníku nepochybně ocení, že důraz je kladen především na současný jazyk. Zvláštní pozornost je věnována novým pojmům objevujícím se zejména v dynamicky se …

  Nalezeno v plném textu: “… in for zúčtovat settle (n. balance) accounts zúročit pay* interest on [pei intristì zuřit rage…”
  Knihy
 14. 14

  Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary

  2008

  "Slovník je kompletně přepracovanou verzí vydaného nakladatelstvím FIN v roce 2006. Důraz je kladen na současný jazyk. Zvláštní pozornost je věnována novým pojmům, objevujících …

  Nalezeno v plném textu: “… to sbhave sb to thank for sth vděčnost gratitude [graatitjuid]; appreciation [eprhji'eifn] a projevit…”
  Knihy
 15. 15

  Angličtina - čeština : praktický slovník

  Přehledný anglicko-český a česko-anglický slovník obsahuje základní slovní zásobu potřebnou k běžné domluvě či porozumění anglickému textu. Aktualizované vydání kapesního …

  Nalezeno v plném textu: “… pro, kvůli; on my ~ kvůli mně; on no ~ v žádném případě • v 1 považovat za 2 ~ for vysvětlit co…”
  Knihy
 16. 16
 17. 17
 18. 18

  Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary

  Slovník je kompletně přepracovanou verzí vydaného nakladatelstvím FIN v roce 2006. Důraz je kladen na současný jazyk. Zvláštní pozornost je věnována novým pojmům, objevujících se …

  Nalezeno v plném textu: “… years at high school, and then move on to specialist subjects called electives for the last two years…”
  Knihy
 19. 19
 20. 20

  Fraus ilustrovaný studijní slovník : anglicko-český, česko-anglický

  2008

  Třetí vydání moderního dvojjazyčného studijního slovníku, který je jedinečným spojením překladového a tematického slovníku s encyklopedií. Elektronická podoba slovníku na CD-ROMu …

  Nalezeno v plném textu: “…. You have to use the right amount of flour for this recipe. Na tento recept musíš použít správné…”
  Knihy
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání