1 - 20 z 4 958 Upřesnit hledání
1 - 20 z 4 958
 1. 1
 2. 2

  Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

  [2009]

  Dějiny kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

  Nalezeno v obsahu: “… Zelené hoře ? Žďáru nad Sázavou.8 Jan ROYT Sv. Jan Nepomucký...35 Pavel ZAHRADNÍK Kostel sv. Jana…”
  Knihy
 3. 3
 4. 4
 5. 5

  Nejstarší pověsti české : fantazie, domněnky, fakta

  Autor vykládá v knize poprvé soustavně svou koncepci vzniku, vývoje a žánrové podstaty starých pověstí českých, kterou zatím publikoval v různých článcích. V přímém protikladu k …

  Nalezeno v obsahu: “…Obsah Úvodem 5 U nej starších pramenů pověstí 7 Matylda Toskánská a kněžna Libuše 31 Panovník…”
  Knihy
 6. 6
 7. 7
 8. 8

  Život na Ostrově svaté Anny

  Kniha popisuje osudy obyvatel Mnichova Hradiště a okolí. Zaměřuje se na jejich každodenní život, také na život řemeslníků, konšelů, purkmistrů, učitelů, farářů a vzájemné vztahy …

  Nalezeno v obsahu: “… a rukojemství 25 Shazování kozla 34 Svěcení polí a rybníků 35 Kostel Panny Marie v Mnichově Hradišti…”
  Knihy
 9. 9

  Lilie sv. Josefa a uctívání sv. rodiny : měsíční list pro křesťanský lid, zvláště pak pro bratry a sestry III. řádu sv. Františka z Assisi

  1894-1901

  Nalezeno v plném textu: “….) — O chudobě. — Poslední pohled. — Maria Panna, Královna sv. růžence, Pomocnice ubohých duší v oěistci…”
  Noviny a časopisy
 10. 10

  Zmizelá Praha. 1., Staré a Nové město s Podskalím

  Stará Praha, jak se dochovala jako nejkrásnější stavební celek až do druhé poloviny 19. století, patří dnes bohužel již z velké části minulosti. V souboru pěti svazků (Praha 1–2, …

  Nalezeno v obsahu: “…). 65 6. Obrazové přílohy 33—96 71 7. Podskalí 1. (V Vojtíšek). 121 8. Podskalí 2. (Zd. Wirth). Stavební…”
  Knihy
 11. 11
 12. 12

  Naše stavební památky

  V populární knížce se děti seznámí s archeologickými památkami, s charakteristickými znaky románského slohu, gotiky, renesance, baroka, rokoka, klasicismu, empíru, romantismu, secese i …

  Nalezeno v obsahu: “…Obsah Úvodem 5 Co jsoutoarcheologicképomátky 6 Římanéunás 28 PamátkyVelkomoravskéříše 34…”
  Knihy
 13. 13

  Stavební vývoj dominikánského kostela v Čes. Budějovicích

  Nalezeno v plném textu: “… sakristie u sv. Jakuba v Praze; stavba kostela byla 14 + počata r. 1316, skončena až 1394, při čemž lze…”
  Knihy
 14. 14
 15. 15

  Drážďany : praktický průvodce

  Nalezeno v plném textu: “… uctíván v něm ostatek sv. Kříže (Schwarzer Herrgot von Dresden) a kříž, jejž prý Labe do Dr. přineslo…”
  Knihy
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání