1 - 20 z 1 318 Upřesnit hledání
1 - 20 z 1 318
 1. 1

  Jan Amos Komenský : život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění

  První oddíl obsahuje dokumentární obrazový materiál. Nalézáme v něm portréty současníků Komenského, podoby míst, v nichž dlel, a titulní listy a úryvky jeho nejdůležitějších …

  Nalezeno v plném textu: “… «tteft Vofiti'C) ftt4t piKiiof V'f Ä«!! Jan Hus, Dcerka (1412, MK). Spisek věnovaný vzdělání žen v…”
  Knihy
 2. 2

  Jan Amos Komenský 1592/1670

  Rozsáhlá literatura o J.A. Komenském byla obohacena o syntetickou práci známého gruzínského komeniologa. Autor sleduje životní osudy velkého českého myslitele a pedagoga, jeho …

  Nalezeno v plném textu: “… komeniologickým je kniha vynikajícího gruzínského pedagoga a komeniologa D. O. Lordkipanidzeho „Jan Amos Komenský…”
  Knihy
 3. 3
 4. 4

  Jan Amos Komenský = Johan Amos Comenius : kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození

  Publikace se zabývá rodovým původem Jana Amose Komenského a jeho mládím na jihovýchodní Moravě. Shrnuje poznatky o Komenského předcích, věnuje se i otázce jeho rodiště.

  Nalezeno v obsahu: “… z Komni / 41 II. Nivnice a Jan Amos Komenský / 43 1. Martin Komenský a Nivnice / 45 2. Poručníci…”
  Knihy
 5. 5
 6. 6

  Jan Amos Komenský : Poutník na rozhraní věků

  Nalezeno v obsahu: “…OBSAH SLOVO ÚVODEM 5 Část první — Život I. Mládí v labyrintech doby (Morava 1592—1611] 11 II…”
  Knihy
 7. 7

  Jak (se) učit : yybrané myšlenky o vzdělání a výchově

  Jednotlivé citace jsou uváděny i s označením původního zdroje, tj. Komenského díla buď česky psaného, nebo díla v latinském jazyce. Do knihy je dále zařazen odborný doslov s …

  Nalezeno v obsahu: “…OBSAH MNOŽSTVÍ moudrých JE SPASOU SVĚTA 7 VZDĚLÁVÁNÍ DUCHA 17 O ZUŠLECHŤOVANÍ MYSU 21 ZDRAVA MYSL V…”
  Knihy
 8. 8

  Adolf Kašpar : Život a dílo

  Rozsáhlá dokumentární monografie o životě a díle jednoho z našich nejlepších ilustrátorů první poloviny tohoto století. Autor sleduje Kašparův život od samého dětství, popisuje …

  Nalezeno v obsahu: “… Léta uměleckého růstu 55 Za války 98 Kašparova poválečná tvorba ilustrační a malířská 110 Poslední léta…”
  Knihy
 9. 9

  Dějiny českého státu v dokumentech

  1994

  Nalezeno v obsahu: “…Obsah Úvod _ _ _ (9) DOKUMENTY Před vznikem českého státu (do konce 9. století) _ _ _ (15) Vznik a…”
  Knihy

  Nalezeno v 55 institucích

 10. 10

  Komenský : časopis pedagogický : orgán Spolku moravských učitelů v Olomouci

  1873-^^^^

  Nalezeno v obsahu: “…OBSAH 111. ROČNÍKU ČASOPISU KOMENSKÝ (1986-87) Ideově politické a výchovné otázky. V. Bláha, A…”
  Noviny a časopisy
 11. 11

  Jan Amos Komenský, život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění

  Velmi pochvalná recenze publikace o životě a díle J.A.Komenského ve výtvarném umění. Obsah publikace, doprovodný aparát (cizojazyčné souhrny) a výtvarná úroveň knihy.

  Články
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19

  Jan Žižka : život a doba husitského válečníka

  Životní osudy a doba významného českého vojevůdce Jana Žižky. Renomovaný historik popisuje Žižkovo mládí, počátky jeho válečnické dráhy a působení v roli husitského vojevůdce. …

  Nalezeno v obsahu: “…I. MLÁDÍ A ZRÁNÍ 15 Trocnov 33 Jméno Žižka 41 Člověk na okraji 65 V polských službách II. PRAHA…”
  Knihy

  Nalezeno v 68 institucích

 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání