1 - 20 z 42
 1. 1

  Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2018 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na...

  2018

  S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o …

  Nalezeno v obsahu: “… veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů...4 Vyhláška č. 323/2013…”
  Knihy
 2. 2

  Předpisy související s občanským zákoníkem : zákon o veřejných rejstřících, plnění spojená s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo za r. 2016, běžná údržba a drobné opravy, b...

  2017

  S novým občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o veřejné rejstříky, …

  Nalezeno v obsahu: “… rejstřících právnických a fyzických osob - účinnost 1.1. 2017...4 Vyhláškač. 323/2013 Sb., , . v . . .o o…”
  Knihy
 3. 3

  Předpisy související s občanským zákoníkem : změny zákona o veřejných rejstřících od 1.1.2021 a k 1.6.2021, nový zákon o evidenci skutečných majitelů, změny zákona o vyvlastnění: p...

  2021

  S novým občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o veřejné rejstříky, …

  Nalezeno v obsahu: “… Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do…”
  Knihy
 4. 4

  Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na...

  2020

  Publikace obsahuje 15 předpisů v úplném znění. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, novelizovaný zákon o odpovědnosti za škodu …

  Nalezeno v obsahu: “…. 323/2013 Sb, o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do…”
  Knihy
 5. 5

  Předpisy související s občanským zákoníkem : veřejné rejstříky : úrok z prodlení : byty, nebytové prostory, nájemné : odpovědnost za škodu : mezinárodní právo soukromé : redakční u...

  2015

  S novým občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o veřejné rejstříky, …

  Nalezeno v obsahu: “…... Vyhláška č. 323/2013 Sb.. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do…”
  Knihy
 6. 6
 7. 7

  Předpisy související s občanským zákoníkem : aktualizovaný soubor právních předpisů : veřejné rejstříky - zákon a další předpisy, evidence skutečných majitelů, vyvlastnění : plnění...

  [2014]-

  S novým občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o veřejné rejstříky, …

  Nalezeno v obsahu: “…... Vyhláška č. 323/2013 Sb.. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do…”
  Noviny a časopisy
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání