1 - 20 z 56
 1. 1

  Římský sochařský portrét : Ze sbírek leningradské Ermitáže

  Kromě katalogu, který obsahuje popis všech římských sochařských portrétů ze sbírek Ermitáže, přináší publikace úvodní studii o vývoji římského portrétního sochařství v době …

  Nalezeno v plném textu: “…RIMSKY SOCHAŘSKÝ PORTRÉT ODEONŘÍMSKÝ SOCHAŘSKÝ PORTRÉTŘÍMSKÁ SOCHAŘSKÁ PORTRÉT ZE SBÍREK…”
  Knihy
 2. 2
 3. 3

  Římský sochařský portrét : ze sbírek leningradké Ermitáže

  Kromě katalogu, který obsahuje popis všech římských sochařských portrétů ze sbírek Ermitáže, přináší publikace úvodní studii o vývoji římského portrétního sochařství v době …

  Knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 4. 4

  Ermitáž : Leningrad

  1982

  Nalezeno v obsahu: “…. století) 143 HISTORIE SBÍREK 162 PLÁN MUZEA 166 VÝBĚR Z LITERATURY 168 Seznam vyobrazení 169 Jmenný…”
  Knihy

  Nalezeno v 47 institucích

 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Kronika lidstva

  c2011

  Nejžádanější kniha ze známé edice Kronik. Unikátní přehled dějin lidstva zahrnuje události od nejstarších dob až po současnost. Už od svého prvního vydání roku 1992 tato kronika …

  Nalezeno v plném textu: “… považován za nejstaršího známého předchůdce lidské vývojové linie. Nebylo tomu však tak, že by se…”
  Knihy
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

  České země v evropských dějinách

  Čtyřdílná publikace České země v evropských dějinách navazuje na úspěšnou řadu již vydaných učebnic Dějiny zemí Koruny české a Dějiny evropské civilizace. Je určena nejen …

  Nalezeno v obsahu: “… POČÁTKY CHRISTIANIZACE ČECH A MORAVY... II6 IV. NORMANÉ: INVAZE ZE SEVERU IV/1 Počátky expanze... 119 IV/2…”
  Knihy
 12. 12

  Malá encyklopedie Universum : příruční encyklopedie pro 21. století

  2008-2009

  Malá encyklopedie Universum v šesti svazcích obsahuje 32 000 hesel, která poskytují nejdůležitější základní informace o světě kolem nás. Díky přehledné formě, abecednímu řazení a …

  Nalezeno v plném textu: “…., rus. Rusko, ruský růz. různý ř. řeka Řec., ree. Řecko, řecký red. ředitel řím. římský římskokat…”
  Knihy
 13. 13

  Velký slovník rýmů

  Unikátní projekt rozsahem i způsobem zpracování. Příručka rýmů usnadní psaní jakýchkoli rýmovaných textů, což je úkol, před kterým stojí nejen začínající básníci, ale také …

  Nalezeno v plném textu: “… smysl celého básnického sdělení. Není proto s podivem, že se slovníky rýmů objevují jak ve školní…”
  Knihy
 14. 14
 15. 15

  Dějiny umění

  Jednotlivé studie devátého dílu se věnují sledování nejvýznamějších zvratů a proměn ve výtvarném umění, spojených s rozvojem průmyslové civilizace a složitým vývojem …

  Nalezeno v plném textu: “…), v Morelii, v Guadalajaře, v Querétaru a v Guanajuatu (zvláště la Valenciana). Nejharmoničtější ze…”
  Knihy
 16. 16

  Nové universum : všeobecná encyklopedie A-Ž

  2003

  Nalezeno v plném textu: “…. parabola, hyperbola. Apollónios Rhodský. řec. učenec a epický básník ze 3. st. př. n. 1.; byl žákem…”
  Knihy
 17. 17

  Ottova všeobecná encyklopedie : ve dvou svazcích

  Původní dílo české encyklopedistiky obsahuje téměř 36 000 abecedně řazených hesel, více než 4 000 převážně barevných ilustrací - fotografií, kreseb, map, grafů, schémat a …

  Nalezeno v plném textu: “… hodnostářů ze 4,-6. dynastie a šachtové hroby. Od zač. 60. let 20. stol. zde provádí archeol. výzkumy Český…”
  Knihy
 18. 18
 19. 19

  Encyklopedie světové architektury : od menhiru k dekonstruktivismu

  Kniha obsahuje abecedně řazená hesla ze všech architektonických epoch a oborů. Hesla podávají informace o charakteristice, vzniku, vývoji a předpokladech slohu, o stavební technice i o …

  Nalezeno v plném textu: “… obvykle poněkud vyvýšen nad úroveň hlavní lodi a v případě, že je pod ním zřízena -4 krypta, bývá ještě…”
  Knihy
 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání