1 - 20 z 462
 1. 1

  Nalezeno v 1 instituci

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

  Od člověka k člověku. 1. díl

  Chronologicky uspořádaný a v podstatě vyčerpávající přehled článků, glos, sloupků, úvah a studií, v nichž se Karel Čapek na stránkách novin vyjadřoval o jevech každodenního …

  Nalezeno v obsahu: “… Řidič 351 Kazi ulaya 351 Vzpomínka 353 Opatrné mládí 354 Mapa 354 Obchody v Costa Negře 356 Od nás ne…”
  Knihy

  Nalezeno v 59 institucích

 6. 6

  Podbrdskem od městečka k městu

  Dějiny podbrdských měst a městeček jsou doplněny mnoha fotografiemi, vlastními autorovými kresbami a schématickými mapkami. Tématem je oblast od Berouna, resp. od Karlštejna až k …

  Nalezeno v plném textu: “…Zámek v Lochovicích oprádají ponuré pověsti o útlaku lidu panskou zvůlí. Mírnější formou trestu…”
  Knihy
 7. 7

  Náš domov : vlastivědný sborník okresů Jičín - Libáň - Sobotka

  1925-1928

  Nalezeno v plném textu: “…-užší vlast“, totiž nejbližší okolí a svůj okres. niíín.íí lil Pohled na Jičín od Nového města…”
  Noviny a časopisy
 8. 8

  Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1., A - L

  1995

  Zahrnuje spisovatele a zčásti i překladatele, literární vědce a kritiky od nejstarších dob do r. 1963. Nejde mu o úplnost, nýbrž o uvážený výběr, záměrně zúžený v období …

  Nalezeno v plném textu: “…SLOVNÍK českých SPISOVATELŮ OD ROKU 1945 D í L 1 PRo Ä č* A - L LITERATURU AV ČR NAKLADATELSTVÍ BRÁNAOPRAVY 1…”
  Knihy

  Nalezeno v 60 institucích

 9. 9
 10. 10
 11. 11

  Žena v českých zemích od středověku do 20. století

  2009

  Kniha nahlíží ženu přes témata, která se prolínají celým popisovaným obdobím – partnerství, rodina, vlastnictví, veřejný život, vlastní identita, vzdělání, mecenášství… …

  Nalezeno v obsahu: “…: „TEORETICKÁ“ REFLEXE FEMINITY OD STŘEDOVĚKU DO 20. STOLETÍ (H. Kapičková, M. Lenderová, I. Hanulík, J…”
  Knihy
 12. 12

  Dějiny českých zemí. [Díl] 1, Od pravěku do poloviny 18. století

  Dějiny českých zemí od pravěku do poloviny 18. století.

  Nalezeno v obsahu: “… železa...16 3. Germáni a příchod Slovanů...23 II. POČÁTKY STÁTNOSTI (7.-10. stol.) 4. Od Sámovy říše к…”
  Knihy

  Nalezeno v 48 institucích

 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

  Dvě století českého loutkářství : vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945

  Přehledný a laskavý průvodce historií českého loutkového divadla. Autorka zde moderně interpretuje nově objevené archivní dokumenty a poukazuje na jejich souvislosti, mapuje proměny …

  Nalezeno v plném textu: “… jesličkových loutkových divadel v našich zemích se datuje od poloviny 18. století, jejich obliba pak…”
  Knihy
 17. 17
 18. 18
 19. 19

  Dějiny hmotné kultury. II., (1.), Kultura každodenního života od 16. do 18. století

  Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985). Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně …

  Nalezeno v plném textu: “… koupelny; (9) od roku 1778 klinická posluchárna, po roce 1819 operační pokoj; (10) od roku 1783 pokoj pro…”
  Knihy
 20. 20

  Toulky českou minulostí. Čtvrtý díl, [Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)]

  Čtvrtý díl populárního výkladu českých dějin zachycuje vývoj v 17. a 18. století. Kniha začíná líčením třicetileté války, jejích příčin, průběhu i důsledků. Značná …

  Nalezeno v plném textu: “… katastrofa se 8. listopadu 1620 odehrála v podstatě před jižní frontou zdi. Útok se dostavil od jihu, čili od…”
  Knihy

  Nalezeno v 66 institucích

Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání