1 - 20 z 102
 1. 1

  Český dům : časopis hájící zájmy majitelů domů, jakož i stavitelů

  1895-1914

  Nalezeno v plném textu: “…Strana 8. ČESKY DUM<. Čísle 1. Česká pozemková spoleánost v Praze-Pííkopy 7, koupí všude dvory…”
  Noviny a časopisy
 2. 2

  Umělecké památky Prahy. [Díl 5], Velká Praha : A/L

  2012

  První část (A-L) uměleckohistorické topografie území nacházejícího se mimo historické čtyřměstí v centru Prahy. Již pátý svazek soupisu pražského památkového fondu zachovává …

  Nalezeno v plném textu: “…-1918, 1997, 190. Čp. 335/XIX 6, Dejvice, Václavkova 18, Wuchterlova 2 Nájemní dům, postavený v l. 1923…”
  Knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 3. 3

  Malá ilustrovaná encyklopedie : A-Ž

  1999

  Dílo navazuje na Encyklopedický slovník z r. 1993 a na třísvazkovou Ilustrovanou encyklopedii z r. 1995. Na sestavení se podílel široký okruh našich odborníků, kteří koncipovali tuto …

  Nalezeno v plném textu: “… 84 85 86 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hc TI Pb Bi Po At Rn Cesium Baryum Hafnium Tantal Wolfram…”
  Knihy
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Velká turistická encyklopedie, Hlavní město Praha

  Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa, je pestrou mozaikou historických pamětihodností i přírodních skvostů. Záměrem knihy bylo představit vše, co činí Prahu jedinečnou, …

  Nalezeno v plném textu: “… Tigridova Svědectví grafik Ladislav Sutnar (Průhledová ulice čp. 1790), malíř Cyril Bouda, spisovatel Václav…”
  Knihy
 8. 8
 9. 9

  Pražský sborník historický. XLI

  2013

  Další z řady historických sborníků - tentokrát s číslem 41 - přináší šest odborných statí a osmnáct recenzí. Závěrečná kapitola je věnována archeologickému výzkumu v Praze v …

  Nalezeno v plném textu: “… cechu zachycen. 83 Spálená ulice, čp. 106,107: ״magna domus cum parva domuncula.“ Menší dům vzdal…”
  Knihy
 10. 10
 11. 11

  Středověké město v Čechách a na Moravě

  Monografie shrnuje hlavní poznatky autorova dlouholetého bádání o středověkých městech v Čechách a na Moravě. V úvodu popisuje zrod středověkého města v kontextu evropských a …

  Nalezeno v obsahu: “… 122 Města a venkov 132 IV. VÝSTAVBA 144 Městské stavitelství a půdorys města 144 Náměstí a ulice 158…”
  Knihy
 12. 12

  Velká turistická encyklopedie. 12., Pardubický kraj

  Dvanáctý svazek Velké turistické encyklopedie obsahuje zhruba 1090 abecedně řazených hesel, 860 barevných fotografií, 10 plánků měst s vyznačením pamětihodností, 24 půdorysů hradů a …

  Nalezeno v plném textu: “…. 1925. V převážné většině se tu zachovala původní zástavba, některé chalupy slouží к rekreaci. Dům čp. 7…”
  Knihy
 13. 13

  Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, 4. svazek, Řeholní klerikové (jezuité)

  Závěrečný, čtvrtý svazek 3. dílu se věnuje církevní instituci, která zásadně poznamenala jak světovou, tak naši historii hlavně v období 16. až 18. století: tovaryšstvu …

  Nalezeno v obsahu: “… Nanebevzetí Panny Marie /75 Znak /84 Opati /84 Norbertinum /8j Rektoři /8j \\ Svatý Kopeček /88 Probošti /#9…”
  Knihy
 14. 14

  Nalezeno v 55 institucích

 15. 15

  Velká turistická encyklopedie, Královéhradecký kraj

  Další svazek Velké turistické encyklopedie, představující kompletně zpracovaný přehled turistických pozoruhodností České republiky, je věnován území Královéhradeckého kraje.

  Nalezeno v plném textu: “… průčelí. Pod usedlostí čp. 31 roste památná Adršpašská lípa, vysoká 12 m, s obvodem kmene 697 cm, v polích…”
  Knihy
 16. 16
 17. 17

  Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI.díl, Pro - Sto

  Pátá část encyklopedického díla přinášejícího všestranné informace o dějinách, urbanismu a současné tváři městských sídel v České republice. Encyklopedie je řazena abecedně …

  Nalezeno v plném textu: “… Sobotka - Mladoboleslavský Sokolov (Falknov) - Chebský Staré Město pod Sněžníkem - Olomoucký Stod…”
  Knihy

  Nalezeno v 58 institucích

 18. 18

  Lidová architektura : encyklopedie

  Druhé, přepracované vydání základní slovníkové encyklopedie, které podává vyčerpávající a systematicky utříděný pohled na české a slovenské lidové stavitelství. Autoři …

  Nalezeno v plném textu: “… odraz této sociální skladby ve stavební a interiérové kultuře domu, na otázky vztahu dům/sídlo-krajina…”
  Knihy
 19. 19
 20. 20
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání