Způsob výroby zařízení s pevnou fází k provádění multianalytních rozborů

To chci

Způsob výroby zařízení k provádění multianalytních rozborů, které zahrnuje substrát a vícenásobná místa nespojitých reakcí, z nichž každé je nositelem ligandu kovalentně připojeného k substrátu, přičemž povrch substrátu mezi reakčními místy je vůči analytu inertní. Povrch substrátu je aktivován a na nespojité plochy povrchu je nanesena soustava ligandů.

Hlavní autor: Stephen Peter Fitzgerald
Korporativní autor: RANDOX LABORATORIES LTD. A BRITISH COMPANY OF ARDMORE
Další autoři: John Victor Lamont , Robert Ivan Mcconnell , El Ouard Benchikh , PATENTSERVIS PRAHA a.s.
Typ dokumentu:
Patenty a užitné vzory
Patentové spisy
Rozsah: 1 patentový spis
Vydáno: Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006
Témata:
Popis jednotky: Číslo dokumentu: 297165
Datum udělení patentu: 13. 9. 2006
Číslo přihlášky: 1998-1169
Datum přihlášení: 17. 4. 1998
Mezinárodní patentové třídění: G01N 33/551
G01N 33/552
G01N 33/547
G01N 33/76
G01N 33/94

Vybrat instituci:

Úřad průmyslového vlastnictví

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné plný text Úřad průmyslového vlastnictví