Tisková barva a způsob tisku

To chci

Používá se tisková barva, zahrnující polyvinyl- chloridový kopolymer, změkčovadlo, antioxidant, stabilizátor a pigment, a nanáší se na přetisko- vou fólii (20) pomocí hlubotiskového válce (14). Na přetiskovou fólii (20) se nanášejí postupné vrstvy tiskové barvy a požadovaný vzor se přenáší na textil (34) s použitím vyhřívaných přítlačných válců (30,32), přičemž se nanášený vzor oddělí od přetiskové fólie (20) a spojí se s textilní fólií. Barva může mít při teplotě místnosti formu prášku, roztavit se a nanášet na hlubotiskový válec (14) v roztavené formě, nebo může mít při teplotě místnosti formu pasty nebo kapaliny a po nanesení na přetiskovou fólii (20) se zahřívá lampou (50) k vyvolání vytvrzování. Je-li to žádoucí, může být přetisková fólie (20) vločkovaná a po nanesení barvy na vločkovanou přetiskovou fólii se na barvu nanese práškové adhesivum, což umoňuje například vyrazit z přetiskové fólie (20) dekorativní motiv nebo vzor a nanést jej pak na substrát s použitím tepla a tlaku, načež se odstraní základní vrstva přetiskové fólie (20) a objeví se ozdobné vločkování.

Hlavní autor: Marc Peter Mcconnell
Korporativní autor: Westhulme Developments Limited
Další autoři: Robert William Wilson , Melanie Noreen Wilson-beck , Čermák Karel dr. advokát
Typ dokumentu:
Patenty a užitné vzory
Přihlášky vynálezu
Rozsah: 1 přihláška vynálezu
Vydáno: Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1992
Témata:
Popis jednotky: Číslo dokumentu: 1991-1262
Datum zveřejnění přihlášky: 19. 2. 1992
Datum přihlášení: 2. 5. 1991
Mezinárodní patentové třídění: D06P 5/24
C09D 11/10
D06P 1/52

Vybrat instituci:

Úřad průmyslového vlastnictví

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné plný text Úřad průmyslového vlastnictví