Způsob výroby dibenzo-/a,d/-cyklohepta-/1,4/-dienů jakož i nejedovatých adičních solí těchto dienů s kyselinami

To chci
Hlavní autor: Torkil Holm
Typ dokumentu:
Patenty a užitné vzory
Patentové spisy
Rozsah: 1 patentový spis
Vydáno: Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1964
Témata:
Popis jednotky: Číslo dokumentu: 111186
Datum udělení patentu: 15. 6. 1964
Číslo přihlášky: 1961-6043
Datum přihlášení: 11. 10. 1961

Vybrat instituci:

Úřad průmyslového vlastnictví

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné plný text Úřad průmyslového vlastnictví