Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích = Motivating teachers - university-educated employees in non-managerial posts : teze disertační práce

To chci

Disertační práce poukazuje na význam problematiky motivace dynamicky se rozšiřující skupiny zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, kteří nepůsobí v řídících pozicích. Hodnoty a potřeby této kategorie zaměstnanců jsou částečně odlišné od zaměstnanců s nižším vzděláním, proto je žádoucí se zabývat speciálně také problematikou jejich motivace. Pro výzkum v disertační práci byl zvolen obor školství, ve kterém je podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích tradičně nejvyšší. Toto je podrobně vysvětleno v úvodu práce.

Hlavní autor: Šárka Vránová, 1964-  
Další autoři: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 46 s. :
Vydáno: Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013
Edice: Doctoral thesis summary
Témata:
Popis jednotky: "Obor 6208V038 Management a ekonomika"
V tiráži vročení 2014
30 výt.
Bibliografie: Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
ISBN: 978-80-7454-343-2
?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Absenčně
Načítá se ...
SVKHK
Sklad - do 45 min.
B0-16459

Podobné