Zdeněk Mlynář, 1930-1997

Právník, politolog a politik. 1956-64 pracovník Ústavu státu a práva ČSAV v Praze, od 1963 doc. práv. fakulty UK; autor četných prací z oblasti polit. teorie.1946-68 tajemník právní komise ÚV KSČ; 1968-69 člen ÚV KSČ. Představitel reformního proudu v KSČ, autor polit. části Akčního programu KSČ, přijatého v dubnu 1968. Pro nesouhlas celý popis

Uloženo v:

Authority Details

Profese:
emigranti
odborní publicisté
politici
politologové
právníci
Zdroj:
Mlynář Zdeněk. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 463-464.
Typ dokumentu:
Ostatní Informace o osobách

Instituce:


Cíl Přístupnost Odkaz Zdroj odkazu
Web n/a Odkaz Osobnosti regionu

Odkazy

Odkazy do databází

Související osoby