Prevence poruch řeči

To chci

Rodiče a pracovníci v dětských kolektivních zařízeních se v knížce seznámí s biologickými a společenskými faktory řeči, s nejčastějšími poruchami a jejich prevencí. Autorka probírá hlavní výchovné zásady vývoje a rozvíjení řeči, typy vývojových poruch, poruchy hlasu, výslovnosti, dále poruchy řeči způsobené chorobami některých…

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Anna Pavlová-Zahálková, 1900-1988
Další autoři:
Karel Ohnesorg, 1906-1976
Milan Kantor
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
154 s. :
Vydáno:
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976
Témata:
Popis jednotky:
Bibliografie
Fyzický popis:
154 s. : il.

:


Podobné