Ruština pro pokročilé : učebnice pro jazykové školy

To chci

Učebnice obsahuje 22 lekcí. První část (L 1-12) navazuje v mluvnickém učivu a ve slovní zásobě na základní kursy, přičemž lekce jsou věnovány základním tematickým okruhům. Druhá (L 13-22) sleduje náročnější tematické okruhy a v mluvnickém učivu především větnou skladbu.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Vladimír Barnet, 1924-1983
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
272 s.
Vydáno:
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Edice:
Učebnice pro jazykové školy
Témata:
Fyzický popis:
272 s.

: