Lékařská psychologie : učebnice pro lékařské fakulty

To chci

Obecná část seznamuje s předmětem a pojmem psychologie a se vztahy k jiným disciplínám, s psychologií ve zdravotnictví, vývojem psychiky a vědomí, učením a poznávacími procesy, emotivitou, chováním, i osobností, člověkem veskupině a uvádí praktická cvičení. Speciální část je věnována psychologii nemocného a zdravotníka, psychologii…

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Milan Bouchal, 1925-2004
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
211 s.
Vydáno:
Praha : Avicenum, 1981
Témata:
Popis jednotky:
Bibliografie
Učebnice pro lékařské fakulty
Fyzický popis:
211 s.

:


Podobné