Česko-španělský slovník

To chci

Obsahuje asi 40 000 hesel z jazyka spisovného i hovorového a základní výrazy z odborné terminologie. Při výběru materiálu bylo přihlíženo hlavně k frekvenci uváděných slov a jejich použitelnosti v různých kontextech. Uspořádání hesel je hnízdové a jsou uváděna i běžná slovní spojení, rčení a obraty.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Josef Dubský, 1917-1996
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
907 s.
Vydáno:
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964
Témata:
Fyzický popis:
907 s.

:


Podobné