Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history

To chci

Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky sedm studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle učení židovských myslitelů v renesanční Itálii se zabývají např. vlivem španělského vědění 16. století na Francise Bacona, výrokovou logikou pozdní scholastiky, dramatikou bratrské školy v Lešně, recepcí…

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Další autoři:
Pedagogický ústav J.A. Komenského (Československá akademie věd)
Filosofický ústav (Akademie věd ČR)
Typ dokumentu:
Noviny a časopisy
Rozsah:
^^^svazků ;
Vydáno:
Praha : Filosofia, [1969]-
Praha : Academia
Praha : Filosofia
Dříve jako:
Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. -- ISSN 0232-0878
Témata:
Popis jednotky:
Některé svazky vydávány jako dvouročenky
Některé svazky mají ISBN
Fyzický popis:
^^^svazků ; 24 cm
Četnost vydávání:
1x ročně, 2009-
Nadstandardní ISBN:
80-200-0213-8
80-7007-045-5
80-7007-083-8
80-7007-111-7
80-7007-137-0
80-7007-152-4
80-7007-171-0
80-7007-191-5
80-7007-209-1
80-7007-236-9
978-80-7007-291-2
978-80-7007-312-4
978-80-7007-355-1
978-80-7007-373-5
978-80-7007-404-6
978-80-7007-433-6
978-80-7007-445-9
978-80-7007-483-1
978-80-7007-520-3
978-80-7007-573-9
978-80-7007-617-0
978-80-7007-636-1
978-80-7007-708-5
978-80-7007-749-8

:


Knihovna má i další záznam(y) pro tuto publikaci: záznam 1 (aktuální záznam), záznam 2

Instituce

Podobné