Živa : časopis přírodnický

To chci

Časopis je osvědčeným pomocníkem pro hlubší poznání přírody. Seznamuje čtenáře s různými obory biologických věd, zoologií, botanikou, ochranou přírody atd. Zabývá se i florou a faunou cizích zemí

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Další autoři:
Jan Evangelista Purkyně, 1787-1869 , Jan Krejčí, 1825-1887 , Eduard Grégr, 1827-1907 , Bohuslav Raýman, 1852-1910 , Oldřich Vilém Hykeš, 1895-1955 , Akademie věd České republiky
Typ dokumentu:
Noviny a časopisy
Vydáno:
Praha : Matice česká při Museu Království českého, 1853-
Praha : Eduard Grégr
Praha : Museum království Českého
Praha : J. Otto
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd
Praha : Academia
Témata:
Popis jednotky:
V r. 1869-1878 podnázev: Sborník vědecký musea království Českého, odbor přírodovědecký a mathematický; sv. označeny I-XII; sborník vydáván v edici Spisy musejní; převážně monografické studie
Změny podnázvu: Časopis pro biologickou práci, Nejstarší český přírodovědecký časopis založen roku 1853 Janem E. Purkyněm, založil 1853 Jan E. Purkyně
Podnázev od r. 2007: časopis pro popularizaci biologie
Přestávky ve vydávání: 1865, asi 1879-1890, 1915-1952
Vydavatelé: Československá akademie věd, Akademie věd ČR
Přílohy dříve: Průmyslník, Domácí lékař, Zpráva o pracích a výsledcích měření výšek v okolí pražském,...
Fyzický popis:
30 cm
Četnost vydávání:
6x ročně, 1998-

:


Podobné