Památky archaeologické

To chci

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Další autoři:
Archeologický ústav (Československá akademie věd : Praha, Česko)
Typ dokumentu:
Noviny a časopisy
Vydáno:
Praha : Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění : Archaeologický sbor Musea království Českého, 1913-
Praha : Česká akademie věd a umění
Praha : Česká akademie věd
Praha : Československá akademie věd
Praha : Archeologický ústav AV ČR
Zvláštní výtisk:
Památky archeologické - Supplementum. -- ISSN 1801-1829
Dříve jako:
Památky archaeologické a místopisné. -- ISSN 1801-5786
Témata:
Popis jednotky:
Díly 37-42 označeny současně jako Nové řady roč. 1-17; a sešity pojmenovány: Skupina pravěká, Skupina historická; díl 43 název jen Památky
Přestávka ve vydávání: 1949-1952
Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 215/300
Fyzický popis:
30 cm
Četnost vydávání:
1x ročně, 2003-

:


Knihovna má i další záznam(y) pro tuto publikaci: záznam 1, záznam 2 (aktuální záznam), záznam 3, záznam 4, záznam 5

Instituce

Podobné