Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická (C) = [Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series historica. Studia historica Brunensia]

To chci

Sborník prací FF brněnské univerzity C 55 je zaměřen na české a obecné dějiny od středověku po dějiny 19. století. Příspěvky v něm zahrnuté se zabývají vztahy mezi byzantskou říší a východní Evropou ve 14. a 15. století, postavením drobné šlechty na Moravě v době raného novověku, vývojem cenzury v habsburské monarchii v první…

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Další autoři:
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Typ dokumentu:
Noviny a časopisy
Rozsah:
^^^sv. ;
Vydáno:
V Brně : Masarykova univerzita, 1954-2008
Následně jako:
Studia historica Brunensia. -- ISSN 1803-7429
Témata:
Popis jednotky:
Dřívější název nakladatele: Univerzita J.E. Purkyně v Brně
Jednotlivé sv. mají ISBN
Popsáno podle: roč. 45, č. 43 (1996)
Fyzický popis:
^^^sv. ; 24 cm
Četnost vydávání:
1x ročně
Nadstandardní ISBN:
80-210-0437-1
80-210-0645-5
80-210-0973-X
80-210-1271-4
80-210-1622-1
80-210-1763-5
80-210-2107-1
80-210-2518-2
80-210-2599-9
80-210-3085-2
80-210-3358-4
80-210-3380-0
80-210-3725-3
80-210-4192-7
978-80-210-4275-9
978-80-210-4481-4
978-80-210-4826-3

:


Podobné