Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské = Biblia Palaeobohema Codicis Dresdensis ac Olomucensis cum Partibus Codicis Litomericensis-Trebonensis : kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. [Díl] 2, Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa = Epistolae Actus apostolorum Apocalypsis

To chci

Texty jsou vzácnou jazykovou, literární a historickou památkou, skvěle dokumentující vyspělou českou středověkou kulturu.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Další autoři:
Vladimír Kyas, 1917-1990
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
437 s., 12 s. il. (některé barev.) ;
Vydáno:
Praha : Academia, 1985
Vydání:
1. vyd.
Popis jednotky:
Pozn.
Souběž. lat. protitit. list
Zkr.
Zn.
Obálka a vazba Ivan Urbánek
5000 výt.
Opravy k 1. svazku
Fyzický popis:
437 s., 12 s. il. (některé barev.) ; 25 cm
Bibliografie:
Obsahuje bibliografické odkazy

:


Knihovna má i další záznam(y) pro tuto publikaci: záznam 1, záznam 2 (aktuální záznam)

Podobné