Job Satisfaction of Canadian University Libraries : A National Survey

To chci

Zpráva o kanadském výzkumu provedeném mezi vysokoškolskými knihovníky a zaměřeném na faktory ovlivňující jejich spokojenost s prací. S mírnými odlišnostmi byl kopírován, a tím také v kanadských podmínkách ověřován, obdobný výzkumamerický. Ve středu zájmu stála otázka, nakolik ovlivnilo spokojenost knihovníků udělení či neudělení akademického statusu (akademický status umožňuje účast pracovníků knihovny na rozhodování nejen v univerzitní knihovně, ale nařízení a rozvíjení aktivit celé univerzity). Autoři se podrobněji zabývají nejvýraznějšími prvky majícími vliv na uspokojení z práce. Výzkum nepopřel význam udělení akademického statusu, ale vyzdvihl stejně, ne-li více, např. podílknihovníků na správních úkonech. Ukázalo se, že vysokoškolští knihovníci si zvláště váží tradičních složek knihovnické práce (vysoko se dostaly např. vztahy s uživateli). Problematické je naopak vykonávání knihovnické práce snutností stále ji v akademickém prostředí propagovat a obhajovat.

Hlavní autor: Gloria J. Leckie, 1949-  
Další autoři: Jim Brett
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vCollege & Research Libraries. -- ISSN 0010-0870. -- 58, č. 1 (1997), s. 31-47
Témata:
Popis jednotky: sídlo autora : University of Western Ontario, School of Library and Information Science (us)
sídlo autora : University of Guelph (us)

Vybrat instituci:

Národní knihovna ČR

?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Prezenčně
Načítá se ...
KNIHOVNA KNIH. LITERATURY
KKL - studovna
R.1997 Roč.58 XII Č/k 24