Chudina městská v době předhusitské

To chci

1. K methodice hosp. dějin středověkých. 2. Hosp. postavení chudiny. 3. Mzdy najatých pracovních sil. 4. Sociální a právní postavení chudiny. 5. Vývoj hosp. poměrů do r. 1419. 6. Odboj chudiny do vypuknutí husitské revoluce. 7. Radikalismus Želivského. Exkurs: I. Mince a ceny. II. O zadluženosti obyvatelstva měst pražských. - Seznam použitých…

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
František Graus, 1921-1989
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
236, [2] s. ;
Vydáno:
Praha : Melantrich, 1949
Vydání:
1. vyd.
Popis jednotky:
5000 výt.
Dostupné též v digitalni podobě v aplikaci Kramerius
Fyzický popis:
236, [2] s. ; 8°
Bibliografie:
Obsahuje bibliografii

:


Podobné