Člověk v tísni o. p. s. - Knihovna

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

Webové stránky

https://www.clovekvtisni.cz/

Typ

ostatní specializovaná knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS nevykonává