Místní knihovna Nová Ves

Nová Ves 67, 664 12 Nová Ves

Otevírací doba

Pátek 14:00-19:00

Webové stránky

online katalog

http://novaves-bv.cz/knihovna/ds-3849/p1=3691

Typ

obecní knihovna

Regionální knihovna

Městská knihovna Kuřim