Obecní knihovna

nám. Svobody 116/17, 664 47 Střelice

Webové stránky

https://knihovnastrelice.webk.cz

Typ

obecní knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává, čtenář hradí poštovné. Knihovna je zapojena do MVS v SKC.