Obecní knihovna

sídliště 350, 664 04 Mokrá

Webové stránky

https://mkmokra.webnode.cz

Typ

obecní knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává zdarma. Knihovna je zapojena do MVS v SKC. (http://mkmokra.webnode.cz)