Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Krakovská 23, 110 00 Praha 1 (osobní výpůjčky)
Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1 (pracoviště zásilkové služby)

Další informace

V Krakovské 23, 110 00 Praha 1 sídlí pracoviště centrálních služeb pro pražské zrakově postižené (osobní výpůjčky). Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1, je umístěn fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih a zásilková služba.

Webové stránky

https://www.ktn.cz

Typ

ostatní specializovaná knihovna