Městská knihovna Tábor

Vyhledávat v knihovně

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

Otevírací doba

Úterý 9:00-18:00
Středa 9:00-18:00
Čtvrtek 9:00-18:00
Pátek 9:00-18:00
Sobota 8:00-12:00

Více informací

Aktuální informace o všech pobočkách Městské knihovny Tábor jsou vystaveny na Internetu na URL: http://www.knihovnatabor.cz

Webové stránky

online katalog

online katalog

https://www.knihovnatabor.cz/

https://www.facebook.com/knihovnatabor/

o regionálních knihovnách

o regionálních knihovnách

Typ

městská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává. Knihovna je zapojena do služby MVS v SKC. (https://www.knihovnatabor.cz/sluzby/ostatni-sluzby/mvs)

Telefon

381 200 580 (ústředna)
381 200 584 (ředitelka)
381 200 587 (odd. pro dospělé)
381 200 592 (MVS)
381 200 583 (odd. pro děti)
381 200 585 (hudební odd.)

E-mail

knihovna@mkta.cz
reditel@mkta.cz

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Měřínská (ředitelka)
Andrea Šáchová (zástupce)