Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora - Knihovna

Benešova 257, 284 80 Kutná Hora

Další informace

Knihovna má část všeobecnou a regionální, která obsahuje i regionální periodika. Půjčování z obou částí knihovny je přísně prezenční.

Webové stránky

online katalog

http://www.soapraha.cz/kutna-hora

Typ

knihovna státní správy

Meziknihovní výpůjční služba

materiály z archivní knihovny nelze meziknihovně půjčovat