Moravská zemská knihovna v Brně

Vyhledávat v knihovně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

Otevírací doba

Pondělí 8:30-22:00
Úterý 8:30-22:00
Středa 8:30-22:00
Čtvrtek 8:30-22:00
Pátek 8:30-22:00
Sobota 9:00-17:00

Další informace

MZK je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Od roku 1935 má právo povinného výtisku. Od roku 2009 je výzkumnou organizací. Plní funkci krajské knihovny. Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, koordinuje jejich plnění a vykonává další související činnosti.

Webové stránky

online katalog

online katalog

web

o regionálních knihovnách

Typ

krajská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává zdarma. Knihovna je zapojena do MVS v SKC. (https://www.mzk.cz/pro-knihovny/meziknihovni-vypujcni-sluzby)

Telefon

541 646 111
541 646 101 (sekretariát)
541 646 175 (MVS)
541 646 134 (nabídka výstav a programů)
541 646 207 (půjčovna)
541 646 201 (informace)
542 162 142 (Odbor doplňování KF)
542 646 190 (Odbor informačních služeb)
541 646 194 (Studovna humanitních věd)
541 646 156 (Studovna rukopisů a starých tisků)
541 646 196 (Studovna přírodních a technických věd)
541 646 301 (Česká knihovna)
541 646 185 (Studovna periodik a norem)
541 646 321 (Zahraniční knihovny)
541 646 126 (Odbor knihovnictví)
541 646 164 (Hudební knihovna)

E-mail

mzk@mzk.cz (knihovna)
tomas.kubicek@mzk.cz (ředitel)
radka.chlupova@mzk.cz (zástupce ředitele)
petr.zabicka@mzk.cz (náměstek)
pujcovna@mzk.cz (informace a půjčovna)
akvizice@mzk.cz (odbor doplňování fondů)
mvs@mzk.cz (mvs)
casopisy@mzk.cz (odbor periodik)
irena.vesela@mzk.cz (hudební knihovna)
rukopisy@mzk.cz (odbor rukopisů a starých tisků)
michal.indrak@mzk.cz (odbor digitalizace)
ceskaknihovna@mzk.cz (česká knihovna)
zhr@mzk.cz (zahraniční knihovny)

Odpovědná osoba

prof. PhDr. Tomáš Kubíček (ředitel)
Mgr. Radka Chlupová (zástupce ředitele)