Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice - Ústav dědičných metabolických poruch - knihovna

Ke Karlovu 2 (budova D), 128 08 Praha 2

Další informace

Výpůjčky jsou poskytovány odborné veřejnosti pouze prezenčně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 224 967 690).

Více informací

Knihovna ABD127 je dílčí knihovnou ÚVI - 1. LF UK (ABD006), která za ni zajišťuje knihovnické služby včetně MVS.

Webové stránky

https://udmp.lf1.cuni.cz/

https://www.lf1.cuni.cz/

https://rurd.lf1.cuni.cz/

Typ

vysokoškolská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

(https://uvi.lf1.cuni.cz/sluzby#mvs)