Dvacáté století : dějin světa od roku 1901 do současnosti

To chci

Renomovaný britský historik, autor několikasvazkových Dějin světa, i jejich stručné a českým čtenářům známé ilustrované verze Přehledné dějiny světa, dokončil krátce před svou smrtí své poslední významné dílo – Dvacáté století, v němž čtivou a výstižnou formou čtenáři umožňuje pochopit mimořádně dynamickou a neklidnou celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
J. M. Roberts, 1928-2003
Další autoři:
Květa Macáková
Hana Řeháková
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
631 s., čb. fot. příl. :
Vydáno:
Praha : Beta - Dobrovský : Ševčík, 2004
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Fyzický popis:
631 s., čb. fot. příl. : mp.
Bibliografie:
Obsahuje bibliograii a rejstřík
ISBN:
80-7306-131-7
80-7291-105-8
Obsah:
SEZNAM MAP -- PŘEDMLUVA -- KNIHA -- SVĚT ROKU 1901: DĚDICTVÍ -- Úvodem -- Naše století - Tíha minulosti - Odlišné minulosti roku 1901 - „Civilizovaný“ svět - Kultura a hegemonie -„Jedna polovina lidského druhu - Ideje s budoucností -- - Odkaz vědy - „Hýbeme třeseme světem“ -- Struktury -- Lidské počty - Bohatství světa - Obchod - Státy -- a vlády - Monarchie - Vláda v nezápadním světě -- Islámské říše - Spojené státy americké - Latinská -- Amerika - Mezinárodní pořádek: moc a velké -- mocnosti - Potenciál změn -- Svět bílého muže -- Impérium a imperialismus - Evropská impéria -Idealismus zájmy a imaginace - Usedlíci a domorodci -- - Imperialismus a mezinárodní vztahy: „honička -- o Afriku“ - Asijská a pacifická impéria - Imperiálni Spojené státy - Jihoafrická válka -- Obrysy budoucnosti -- Dlouhodobá demografie - Rozdělení lidstva - Století rostoucího bohatství - Industrializace světa - Nové technologie - Lékařská věda -Spoje a komunikace -Masová komunikace - Změny mentality - Akcelerace a integrace -- KNIHA -- POSLEDNÍ ROKY EVROPSKÉ NADVLÁDY -- Evropa jako mocenský systém -- Mezinárodní pořádek - Aliance a svazky -Nespokojení a nebezpeční - Zdání bezpečnosti - Nová spojenectví - Prohlubující se rozkoly - Mladí Turci Změna ruského postoje - Agadir a co následovalo -Balkánské války -- Nové výzvy a noví vyzývatelé -- Změny ve vnímání změn v Asii - Nové Japonsko -Konec čínského impéria - Evropské říše na Dálném východě - Indočína a Indonésie - Indie a rádž- Vstup Indie do dvacátého století - Egypt a konec osmanské Afriky - Osmanská říše na východ od Suezu - Noví aktéři imperiálního dramatu -- Velká válka a začátek revoluce dvacátého století
Poslední krize - Konec jedné epochy - Velká válka -Svět v přerodu - 1917 - Revoluční válka - Triumfy národností - Rozpad Osmanské říše - Konec první německé války -- KNIHA -- KONEC STARÉHO SVĚTOVÉHO POŘÁDKU -- Revoluční mír -- Základy uspořádání - Společnost národů-Mezinárodní ekonomika - Ekonomický chaos v Evropě - Demokracie a národnost - Revoluce a kontrarevoluce - Nové Německo -Mezinárodní komunismus - Nové ruské impérium - Nová autokracie - Rozdělený svět -- Evropská výlučnost -- Evropané - Výsady a neklid - Socialismus - Masová politika a nacionalismus - Konstituční vlády -Německá říše - Dynastický systém - Náboženství v životě Evropy - Napětí a tlaky - Ženy v Evropě -- Roky iluze -- Poslední rozkvět impéria - Kemal Atatü -- rk - Írán -Nové proudy evropské politiky - Vlna autoritářství -Nové nejistoty - Roky optimismu - Locarno a co následovalo - Východní enigma - Spojené státy -- KNIHA -- SVĚTOVÁ REVOLUCE -- Zrod globálních dějin -- Světová deprese - Asie v éře evropské občanské války -- - Pokračování čínské revoluce - Japonsko - Mírová uspořádání a Asie - Čínský komunismus - Japonský dynamismus - Občanská válka v Číně - Obrat v Indii -Spojené státy americké - Latinská Amerika -- Cesta ke světové válce -- Blíž k propasti - Mandžuská krize - Čínský „incident“ -- - Indočína a Indonésie mezi válkami - Německý problém - Adolf Hitler - Německá revoluce -Hroutící se rovnováha sil - Ideologická kontaminace mezinárodních záležitostí - Cestou k nové německé válce: španělská občanská válka - Hitler míří za německá území -- Druhá světová válka
Od bleskové války k plánu Barbarossa - Německá Evropa - Světová válka - Splynutí válek - Globální konflikt 1941-45 -Význam vítězství -- KNIHA 5 NOVÝ SVĚT -- Zdání a skutečnost -- Evropa uprostřed trosek - Rámec obnovy -Rekonstrukce - Velmocenské reality - Napjaté vztahy -- - Trumanova doktrína a Marshallův plán -- Studená válka začíná -- Kořeny konfliktu - Berlínská krize a NATO - Nové státy: začátky dekolonizace - Indická nezávislost -Agonie čínské revoluce - Imperiálni reality v roce -- - Indočína - Nezhojené rány osmanského nástupnictví -- - Horká a studená válka v Asii: Korea - Stalinův odkaz - Rozdělená Evropa v dělícím se světě -- Přetvořená východní Asie -- Po impériu - Indický subkontinent - „Třetí svět“ -Indonésie - Nová Čína - Čína opětně světovou mocností - Velký kormidelník - Obrozené Japonsko -- Afrika a Blízký východ: staré a nové problémy -- Staré dějiny a nové skutečnosti - Afrika před nezávislostí - Proces nezávislosti v subsaharské Africe -- - Jižní Afrika a Rhodesie - Zklamání a deziluze -Arabové a Židé - Egyptská revoluce a co následovalo -- - Alžírská nezávislost -- KNIHA -- ZÁKLADY V POHYBU -- Změny myšlení -- Nové nazírání světa - Ovládání světa přírody -Energie - Komunikace a informační technologie -Vědy o životě - Lékařské vědy - Výzkum vesmíru a fantazie veřejnosti - Přísliby a obavy - Čelem k novým problémům -- Nové ekonomické a sociální světy -- Z dlouhodobé perspektivy: co ukázal čas - „Zlatý věk“ -- Evropy - Východní Evropa - Světové kontrasty -Změny životních stylů - Ropná krize a co následovalo -- - Strukturální změny - Kulturní důsledky v bohatším světě - Globalizace -- Autorita a její noví vyzývatelé
Osvobozující století - Rozpad jistot -Náboženství v pozdním dvacátém století - Vláda demokracie a nacionalismus - Výzvy státu - Ženy - Pilulka - Nové vlny - Ženy v nezápadním světě - Mládež -- KNIHA -- MĚNÍCÍ SE SVĚTOVÁ ROVNOVÁHA -- Vyvrcholení studené války -- Po Stalinovi - Druhá berlínská krize - Vstup Latinské Ameriky do světové politiky - Kuba - Dozvuky v Latinské Americe - Měnící se SSSR - Měnící se Spojené státy -- Vietnam a co následovalo -- Amerika v konfliktu - Měnící se asijský kontinent -Ropa a izraelský problém - Íránská revoluce - Islám v mezinárodních záležitostech - Neklidná Latinská Amerika -- Přetváření Evropy -- Zárodky jednoty - Rozdělení Evropy - Národní zájmy -- - Ostpolitik - Cesta k Helsinkám - Britská krize -- KHIHA -- KONEC JEDNÉ ÉRY -- Svět v evoluci -- Poslední roky předsedy Maa - Nové vzorce -Japonsko: nová světová mocnost - Indická demokracie -- - Přetrvávající problémy Afriky -- Hroutící se jistoty -- Sémě pochyb - Americké předtuchy - Neuspořádaný islám - Poslední fáze studené války - Měnící se východní Evropa - Polská revoluce - Hroutící se sovětský systém - Nové Německo -- Realita období po studené válce -- Válka v zálivu - Přetrvávající hrozby - Konec Sovětského svazu - Nové Rusko - Nové evropské bezpečnostní systémy - Konec Jugoslávie - Národnost a etnicita v nové Evropě - Evropská integrace -Podmíněná reorientace: Spojené království - Změny v Číně - Tchien-an-men -- Fin de siècle* -- Problémy zachování míru - Evropa po Maastrichtu -Společná měna - Rozšiřující se Evropa - Neklidný Dálný východ - Indický subkontinent - Spojené státy na konci století - Pax Americana -- Retrospektiva
Historický význam - Velké zvraty - Mytologie lidského štěstí - Ovládání světa přírody - První světová civilizace - Politický svět dneška - Závěr -- * Termín fin de siècle (= franc konec století) používaný zejména prd označení konce 19 století a především pro dekadentní a umělecké směry té doby pozn překl

Instituce:


Obsah:
 • 01/01 - Obsah Beta - Dobrovský (FF) SEZNAM MAP
 • PŘEDMLUVA
 • KNIHA
 • SVĚT ROKU 1901: DĚDICTVÍ
 • Úvodem
 • Naše století - Tíha minulosti - Odlišné minulosti roku 1901 - „Civilizovaný“ svět - Kultura a hegemonie -„Jedna polovina lidského druhu - Ideje s budoucností
 • - Odkaz vědy - „Hýbeme třeseme světem“
 • Struktury
 • Lidské počty - Bohatství světa - Obchod - Státy
 • a vlády - Monarchie - Vláda v nezápadním světě
 • Islámské říše - Spojené státy americké - Latinská
 • Amerika - Mezinárodní pořádek: moc a velké
 • mocnosti - Potenciál změn
 • Svět bílého muže
 • Impérium a imperialismus - Evropská impéria -Idealismus zájmy a imaginace - Usedlíci a domorodci
 • - Imperialismus a mezinárodní vztahy: „honička
 • o Afriku“ - Asijská a pacifická impéria - Imperiálni Spojené státy - Jihoafrická válka
 • Obrysy budoucnosti
 • Dlouhodobá demografie - Rozdělení lidstva - Století rostoucího bohatství - Industrializace světa - Nové technologie - Lékařská věda -Spoje a komunikace -Masová komunikace - Změny mentality - Akcelerace a integrace
 • KNIHA
 • POSLEDNÍ ROKY EVROPSKÉ NADVLÁDY
 • Evropa jako mocenský systém
 • Mezinárodní pořádek - Aliance a svazky -Nespokojení a nebezpeční - Zdání bezpečnosti - Nová spojenectví - Prohlubující se rozkoly - Mladí Turci Změna ruského postoje - Agadir a co následovalo -Balkánské války
 • Nové výzvy a noví vyzývatelé
 • Změny ve vnímání změn v Asii - Nové Japonsko -Konec čínského impéria - Evropské říše na Dálném východě - Indočína a Indonésie - Indie a rádž- Vstup Indie do dvacátého století - Egypt a konec osmanské Afriky - Osmanská říše na východ od Suezu - Noví aktéři imperiálního dramatu
 • Velká válka a začátek revoluce dvacátého století
 • 01/02 - Obsah Beta - Dobrovský (FF) Poslední krize - Konec jedné epochy - Velká válka -Svět v přerodu - 1917 - Revoluční válka - Triumfy národností - Rozpad Osmanské říše - Konec první německé války
 • KNIHA
 • KONEC STARÉHO SVĚTOVÉHO POŘÁDKU
 • Revoluční mír
 • Základy uspořádání - Společnost národů-Mezinárodní ekonomika - Ekonomický chaos v Evropě - Demokracie a národnost - Revoluce a kontrarevoluce - Nové Německo -Mezinárodní komunismus - Nové ruské impérium - Nová autokracie - Rozdělený svět
 • Evropská výlučnost
 • Evropané - Výsady a neklid - Socialismus - Masová politika a nacionalismus - Konstituční vlády -Německá říše - Dynastický systém - Náboženství v životě Evropy - Napětí a tlaky - Ženy v Evropě
 • Roky iluze
 • Poslední rozkvět impéria - Kemal Atatü
 • rk - Írán -Nové proudy evropské politiky - Vlna autoritářství -Nové nejistoty - Roky optimismu - Locarno a co následovalo - Východní enigma - Spojené státy
 • KNIHA
 • SVĚTOVÁ REVOLUCE
 • Zrod globálních dějin
 • Světová deprese - Asie v éře evropské občanské války
 • - Pokračování čínské revoluce - Japonsko - Mírová uspořádání a Asie - Čínský komunismus - Japonský dynamismus - Občanská válka v Číně - Obrat v Indii -Spojené státy americké - Latinská Amerika
 • Cesta ke světové válce
 • Blíž k propasti - Mandžuská krize - Čínský „incident“
 • - Indočína a Indonésie mezi válkami - Německý problém - Adolf Hitler - Německá revoluce -Hroutící se rovnováha sil - Ideologická kontaminace mezinárodních záležitostí - Cestou k nové německé válce: španělská občanská válka - Hitler míří za německá území
 • Druhá světová válka
 • 01/03 - Obsah Beta - Dobrovský (FF) Od bleskové války k plánu Barbarossa - Německá Evropa - Světová válka - Splynutí válek - Globální konflikt 1941-45 -Význam vítězství
 • KNIHA 5 NOVÝ SVĚT
 • Zdání a skutečnost
 • Evropa uprostřed trosek - Rámec obnovy -Rekonstrukce - Velmocenské reality - Napjaté vztahy
 • - Trumanova doktrína a Marshallův plán
 • Studená válka začíná
 • Kořeny konfliktu - Berlínská krize a NATO - Nové státy: začátky dekolonizace - Indická nezávislost -Agonie čínské revoluce - Imperiálni reality v roce
 • - Indočína - Nezhojené rány osmanského nástupnictví
 • - Horká a studená válka v Asii: Korea - Stalinův odkaz - Rozdělená Evropa v dělícím se světě
 • Přetvořená východní Asie
 • Po impériu - Indický subkontinent - „Třetí svět“ -Indonésie - Nová Čína - Čína opětně světovou mocností - Velký kormidelník - Obrozené Japonsko
 • Afrika a Blízký východ: staré a nové problémy
 • Staré dějiny a nové skutečnosti - Afrika před nezávislostí - Proces nezávislosti v subsaharské Africe
 • - Jižní Afrika a Rhodesie - Zklamání a deziluze -Arabové a Židé - Egyptská revoluce a co následovalo
 • - Alžírská nezávislost
 • KNIHA
 • ZÁKLADY V POHYBU
 • Změny myšlení
 • Nové nazírání světa - Ovládání světa přírody -Energie - Komunikace a informační technologie -Vědy o životě - Lékařské vědy - Výzkum vesmíru a fantazie veřejnosti - Přísliby a obavy - Čelem k novým problémům
 • Nové ekonomické a sociální světy
 • Z dlouhodobé perspektivy: co ukázal čas - „Zlatý věk“
 • Evropy - Východní Evropa - Světové kontrasty -Změny životních stylů - Ropná krize a co následovalo
 • - Strukturální změny - Kulturní důsledky v bohatším světě - Globalizace
 • Autorita a její noví vyzývatelé
 • 01/04 - Obsah Beta - Dobrovský (FF) Osvobozující století - Rozpad jistot -Náboženství v pozdním dvacátém století - Vláda demokracie a nacionalismus - Výzvy státu - Ženy - Pilulka - Nové vlny - Ženy v nezápadním světě - Mládež
 • KNIHA
 • MĚNÍCÍ SE SVĚTOVÁ ROVNOVÁHA
 • Vyvrcholení studené války
 • Po Stalinovi - Druhá berlínská krize - Vstup Latinské Ameriky do světové politiky - Kuba - Dozvuky v Latinské Americe - Měnící se SSSR - Měnící se Spojené státy
 • Vietnam a co následovalo
 • Amerika v konfliktu - Měnící se asijský kontinent -Ropa a izraelský problém - Íránská revoluce - Islám v mezinárodních záležitostech - Neklidná Latinská Amerika
 • Přetváření Evropy
 • Zárodky jednoty - Rozdělení Evropy - Národní zájmy
 • - Ostpolitik - Cesta k Helsinkám - Britská krize
 • KHIHA
 • KONEC JEDNÉ ÉRY
 • Svět v evoluci
 • Poslední roky předsedy Maa - Nové vzorce -Japonsko: nová světová mocnost - Indická demokracie
 • - Přetrvávající problémy Afriky
 • Hroutící se jistoty
 • Sémě pochyb - Americké předtuchy - Neuspořádaný islám - Poslední fáze studené války - Měnící se východní Evropa - Polská revoluce - Hroutící se sovětský systém - Nové Německo
 • Realita období po studené válce
 • Válka v zálivu - Přetrvávající hrozby - Konec Sovětského svazu - Nové Rusko - Nové evropské bezpečnostní systémy - Konec Jugoslávie - Národnost a etnicita v nové Evropě - Evropská integrace -Podmíněná reorientace: Spojené království - Změny v Číně - Tchien-an-men
 • Fin de siècle*
 • Problémy zachování míru - Evropa po Maastrichtu -Společná měna - Rozšiřující se Evropa - Neklidný Dálný východ - Indický subkontinent - Spojené státy na konci století - Pax Americana
 • Retrospektiva
 • 01/05 - Obsah Beta - Dobrovský (FF) Historický význam - Velké zvraty - Mytologie lidského štěstí - Ovládání světa přírody - První světová civilizace - Politický svět dneška - Závěr
 • * Termín fin de siècle (= franc konec století) používaný zejména prd označení konce 19 století a především pro dekadentní a umělecké směry té doby pozn překl