Zpět na výsledky hledání

Psychologie komunikace

To chci

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se zabývá tato kniha, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Pozornost je věnována tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí.

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se zabývá tato kniha, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Pozornost je věnována tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí. Kniha vznikla přepracováním a podstatným rozšířením Psychologie lidské komunikace (Portál, 2000).

Hlavní autor: Zbyněk Vybíral, 1961-  
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 319 s. ;
Vydání: Vyd. 2.
Vydáno: Praha : Portál, 2009
Témata:
Uživatelské určení: Určeno studentům psychologie, studentům sociálně-vědních fakult, mediálních studií, komunikačních věd, novinářům, manažerům a dalším zájemcům
Bibliografie: Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
ISBN: 978-80-262-0235-6
978-80-7367-387-1
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost Přístup k elektronické knize v databázi Ebsco eBooks Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Digitální knihovna Dostupné během stavu nouze a doby zavření knihoven Digitalizovaný dokument Národní digitální knihovna pro dobu trvání nouzového stavu
Web Neznámá dostupnost online Knihovna Akademie věd ČR
Web Neznámá dostupnost Elektronická verze přístupná pouze pro studenty a pracovníky MU Souborný katalog ČR
Web Neznámá dostupnost Elektronická verze - vzdálený přístup přes CAS UK, přímý přístup z IP adres Souborný katalog ČR
Web Neznámá dostupnost Odkaz Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Podobné