Zpět na výsledky hledání

Přijde smrt a vezme ti míry : vybrané básně

To chci

Již před získáním Nobelovy ceny byl Tomas Tranströmer považován za básníka mimořádného ohlasu a významu. V Tranströmerově poezii se zcela zřetelně projevuje znalost jeho psychologické profese, která mu umožňuje podávat výpověď o tom, jakým způsobem vnímá člověk vnější skutečnost a jak se tyto podněty odrážejí v duševních procesech a pochodech. Jde vlastně o jakési neustálé uvědomování si totožnosti, do něhož se navíc promítá autorův smysl pro uchopení spirituality, pro zobrazení snových záznamů nebo napak zcela reálných dějů. Tranströmer ovládá i dokonalou práci s jazykem, často používá surrealistických či expresionistických výrazů a směřuje ke zcela modernímu a původnímu formálnímu tvaru. V jeho básních se objevují inspirace jak hudebními a výtvarnými motivy či liturgickými prvky, tak i zdánlivě všedními zážitky z cest, poznámkami z četby klasiků nebo běžnými každodenními situacemi. Tato šíře zdrojů a poznatků propojená s autorovou neobyčejnou kulturní vzdělaností mu zároveň poskytuje i prostor k tomu, aby se nezřídka zamyslel nad lidským konáním a zaujal v jeho hodnocení pevný postoj založený na humánních a etických principech.

Výbor z básnického díla novodobého klasika severské poezie Tomase Tranströmera, kterému byla za jeho celoživotní tvorbu roku 2011 udělena Nobelova cena za literaruturu.

Hlavní autor: Tomas Tranströmer, 1931-2015  
Další autoři: Milan Richter, 1948- , Vít Janota, 1970-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 199 s. ;
Vydáno: V Podlesí : Dauphin, [2014-2015]
Edice: Jedna velká báseň
Témata:
Popis jednotky: Chronologický přehled
ISBN: 978-80-7272-481-9