Literatura v souvislostech 4 : učebnice literatury pro střední školy : [od psacího stroje k počítači, aneb, Literatura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století]

To chci

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost. Výkladová část je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem (doplňující údaje, vysvětlivky, mezipředmětové vztahy, motivační aktivity, rozšiřující otázky a úkoly, studijní a čtenářské tipy, náměty na další práci) i ukázkami ze stěžejních děl či odborné literatury. K přehlednosti přispívá grafická úprava se systémem orientačních piktogramů. Nezbytnou součástí učebnicové řady je čítanka v elektronické podobě. Umožňuje rychlý přístup k informacím a především výběr textů, díky němuž se lze dokonale přizpůsobit rozličným potřebám studentů. Učebnice zachovává chronologickou linii s přesahy do jiných období. Je úzce propojena s elektronickou čítankou.

Hlavní autor: Jakub Chrobák, 1974-  
Další autoři: Monika Horsáková, 1970- , Veronika Portešová
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 271 s. :
Vydání: 1. vyd.
Vydáno: Plzeň : Fraus, 2014
Témata: Zobrazit všechna témata 
Popis jednotky: Část. přeloženo z různých jazyků
Bibliografie: Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
ISBN: 978-80-7238-904-9
?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Načítá se ...
NPMK JAK, Praha
Načítá se ...
PedF UK - Ústřední knihovna, Praha
Načítá se ...
JU - Akademická knih., České Budějovice
Načítá se ...
Technická univerzita - Univ. knih., Liberec
B 15937/4
Načítá se ...
Městská knihovna, Svitavy
Načítá se ...
UJEP - Vědecká knihovna, Ústí nad Labem

Podobné