Jakub z Molay : soumrak templářů

To chci

Autor, francouzský medievista, ve svém výkladu vychází z pečlivého zkoumání všech dostupných pramenů, včetně v posledních letech objevených dokumentů ze španělských a vatikánských archivů. Publikace rekapituluje historii křižáckých válek ve Svaté zemi ve 13. století, přibližuje zdejší působení templářského řádu (včetně jeho odchodu na Kypr po porážce křesťanů u Akkonu v roce 1291). Jakub z Molay se stává velmistrem řádu roku 1292 - funkce se tedy ujímá v obtížné době, kdy křesťanská Evropa začíná hledat nové způsoby vedení křížových výprav a boje proti nevěřícím. Velmistr se snažil uchovat autonomii řádu a zároveň usiloval o jeho reformu. V tomto směru neuspěl: templáři se dostali do ostrého sporu s francouzským králem a museli čelit závažným obviněním. Řádoví představitelé byli zatčeni a někteří popraveni, řád roku 1312 zrušen. Procesu s templáři a úloze, kterou v něm sehrál velmistr Jakub z Molay, jsou věnovány nejdramatičtější kapitoly této historické studie.

Podrobný životopis posledního velmistra templářského řádu. Publikace zasazuje životní osudy Jakuba z Molay (upálen 1314) do širšího kontextu historie řádu i evropských dějin ve 2. polovině 13. a na počátku 14. století.

Hlavní autor: Alain Demurger, 1939-  
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 275 s. :
Vydáno: Praha : Argo, 2011
Edice: Ecce homo
Témata: Zobrazit všechna témata 
Popis jednotky: Přeloženo z francouzštiny
Chronologický přehled
Bibliografie: Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
ISBN: 978-80-257-0432-5
?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Načítá se ...
Národní muzeum - Knihovna, Praha
Načítá se ...
AV ČR - Historický ústav, Praha
C 105117
Načítá se ...
CEFRES, Praha
271.79 DEM
Načítá se ...
FF UK - Knihovna, Praha
Načítá se ...
Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Načítá se ...
Ústav dějin UK - Archiv UK, Praha
Načítá se ...
UK - Husitská teol. fakulta, Praha
Načítá se ...
Husova knih., Říčany u Prahy
Načítá se ...
Městská knih., Benešov
Načítá se ...
AV ČR - Historický ústav, Brno
1-9116
Načítá se ...
Knihovna Jiřího Mahena, Brno
Načítá se ...
JU - Akademická knih., České Budějovice
Načítá se ...
Městská knihovna, Chrudim
Načítá se ...
Knihovna V. Čtvrtka, Jičín
Načítá se ...
Městská knihovna, Jihlava
Načítá se ...
Městská knih., Havířov
Načítá se ...
Městská knihovna, Kroměříž
Načítá se ...
Městská knihovna, Mladá Boleslav
Načítá se ...
Městská knihovna, Vítkov
Načítá se ...
Knihovna města Ostravy
3-7.3525
Načítá se ...
Univerzita Pardubice - Úniv. knihovna
89978
Načítá se ...
Městská knihovna, Strakonice
Načítá se ...
Městská knihovna, Svitavy
Načítá se ...
Masarykova veřejná knih., Vsetín
Načítá se ...
Knihovna M.J.S., Žďár nad Sázavou

Podobné