Myšlení obrazem : průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé

To chci

Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze? Současná filosofie klade tuto otázku pouze nepřímo tehdy, když uvažuje o úloze řeči ve filosofickém textu, ale je možné, že právě otázka po myšlení obrazem odhaluje v tomto ohledu cosi podstatného, pokud ukazuje k rovině, v níž ještě nemá smysl obraz a text odlišovat, protože jde o rovinu elementárního grafismu, bez něhož by nebyl možný ani logos, ať v jakékoli podobě.

Hlavní autor: Miroslav Petříček, 1951-  
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 201 s. ;
Vydání: Vyd. 1.
Vydáno: Praha : Herrmann & synové, 2009
Témata:
Bibliografie: Obsahuje bibliografii
ISBN: 978-80-87054-18-5
?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Načítá se ...
VŠE - CIKS, Praha
G20955
Načítá se ...
Národní muzeum - Knihovna, Praha
Načítá se ...
NPMK JAK, Praha
Načítá se ...
AV ČR - Ústav dějin umění, Praha
A 1425
Načítá se ...
AV ČR - Ústav pro českou literaturu, Praha
III 1425
Načítá se ...
UK - Centrum pro teoret. studia, Praha
Načítá se ...
AV ČR - Ústav pro soudobé dějiny, Praha
VCDV/Dbb
Načítá se ...
FF UK - Knihovna, Praha
Načítá se ...
Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Načítá se ...
Centrální katolická knihovna UK, Praha
Načítá se ...
PřF UK - Knih. filosof., Praha
Načítá se ...
FSV UK - Středisko věd. informací, Praha
Načítá se ...
UK - Knih. spol. věd T.G.Masaryka, Praha
Načítá se ...
UK - Husitská teol. fakulta, Praha
Neznámá dostupnost
caslin_department_Art & Design Institut, Praha
Načítá se ...
Česká národní banka, Praha
P-3624
Načítá se ...
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
E8498
Načítá se ...
Knihovna NPÚ - GnŘ, Praha
D6524
Načítá se ...
FF MU - Ústřední knihovna., Brno
Načítá se ...
PedF MU - Ústřední knihovna., Brno
Načítá se ...
FSS MU - Ústřední knihovna, Brno
Načítá se ...
Knihovna Jiřího Mahena, Brno
Načítá se ...
Městská knihovna, Cheb
Načítá se ...
Městská knih., Děčín
Načítá se ...
Městská knihovna, Jihlava
Načítá se ...
UP - Ústřední knihovna, Olomouc
Načítá se ...
Slezská univ. v Opavě, UK prac. Opava
Načítá se ...
Ostravská univerzita - Univ. knih.
A11385
Načítá se ...
Galerie výtv. umění, Ostrava
Načítá se ...
Knihovna města Ostravy
Načítá se ...
ZČU - Knihovna Bory, Plzeň
BORKNM6110
Načítá se ...
Západočeské muz. v Plzni
Načítá se ...
Městská knih., Loket
Načítá se ...
Knih. B.B.Buchlovana, Uherské Hradiště
101 PET
Načítá se ...
UJEP - Vědecká knihovna, Ústí nad Labem
Načítá se ...
Univerzita T.Bati - Knihovna, Zlín
Načítá se ...
Knihovna M.J.S., Žďár nad Sázavou