Povrch, skrytost, ambivalence : manýrismus, baroko a (česká) avantgarda

To chci

Autor - literární historik a estetik - uvažuje v jedenácti kapitolách o společných rysech i diferencích uměleckých systémů a estetik manýrismu, baroka a avantgardního umění 20. a 30. let 20. století. Zaměřuje se na oblast výtvarného umění, architektury, písemnictví i filmu. Zabývá se jak vývojem teoretické reflexe uvedených období, tak jejich uměleckou praxí.

Soubor esejů, jejichž hlavním tématem je zkoumání vztahu manýrismu, baroka a české avantgardy meziválečného období.

Hlavní autor: Josef Vojvodík, 1964-  
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah: 400 s. :
Vydání: Vyd. 1.
Vydáno: Praha : Argo, 2008
Témata: Zobrazit všechna témata 
Bibliografie: Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
ISBN: 978-80-257-0020-4
?
Stav  Půjčeno do  Oddělení  Sbírka  Umístění  Více informací  Sign. 
Načítá se ...
Národní muzeum - Knihovna, Praha
Načítá se ...
NPMK JAK, Praha
Načítá se ...
FLÚ AV ČR - Filosofická knihovna, Praha
B 17502
Načítá se ...
AV ČR - Ústav dějin umění, Praha
B 20606
Načítá se ...
AV ČR - Ústav pro českou literaturu, Praha
BR 22296,V 5579
Načítá se ...
FF UK - Knihovna, Praha
Načítá se ...
PedF UK - Ústřední knihovna, Praha
Načítá se ...
Vysoká škola umělecko-průmylová, Praha
29849SIV
Načítá se ...
FSV UK - Středisko věd. informací, Praha
Načítá se ...
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
D18957
Načítá se ...
Památník národního písemnictví, Praha
C12c 2885
Načítá se ...
Národní galerie, Praha
B5417
Načítá se ...
FF MU - Ústřední knihovna., Brno
Načítá se ...
Moravská galerie, Brno
C19593
Načítá se ...
Městská knihovna, Bruntál
Načítá se ...
JU - Akademická knih., České Budějovice
Načítá se ...
Městská knihovna, Cheb
Načítá se ...
Městská knihovna, Česká Lípa
Načítá se ...
Městská knihovna, Chrudim
Načítá se ...
Městská knihovna, Jihlava
Načítá se ...
Městská knih., Havířov
Načítá se ...
Technická univerzita - Univ. knih., Liberec
Neznámá dostupnost
NPÚ - ÚOP, Josefov
U 10 007
Načítá se ...
UP - Ústřední knihovna, Olomouc
Načítá se ...
Slezská univ. v Opavě, UK prac. Opava
Načítá se ...
Ostravská univerzita - Univ. knih.
C31198
Načítá se ...
NPÚ - ÚOP, Pardubice
U30824
Načítá se ...
Městská knih., Sedlčany
Načítá se ...
Západočeská galerie, Plzeň
Načítá se ...
Městská knihovna, Prostějov
Načítá se ...
Městská knih., Sokolov
Načítá se ...
UJEP - Vědecká knihovna, Ústí nad Labem