Stomatologické ošetření dětského pacienta se středně těžkou formou hemofilie A z ortodontických důvodů

To chci

Hemofilie je jedno z nejčastějších krevních onemocnění. Je charakterizována defektem ve srážlivosti krve. Hemofilie je recesivně dědičné onemocnění s vazbou na chromozom X, nemoc přenášejí ženy, onemocní muži. V praxi se při stomatologickém ošetření podává substituční léčba za účelem zvýšení hladiny F VIII či F IX v krvi. Kazuistické sdělení seznamuje s ošetřením dětského pacienta se středně těžkou hemofilií v lokální anestezii z ortodontických důvodů.

Haemophilia is one of the most frequent coagulation disorders in man. Its inheritance is recessive and is linked to chromosome X. Females are often carriers while men are symptomatic. To prevent bleeding during dental treatment/surgery the concentrate of either coagulation factor F VIII or F IX is administered to the patient to normalize the plasmatic level of missing/impaired clotting factor in patient’s blood. We preset a case report focused on the orthodontic treatment in a boy with moderate haemophilia A. Key words: haemophilia, paediatric dentistry, orthodontics.

Hlavní autor: Karel Chleborád, 1979-
Další autoři: Kristina Ginzelová , Taťjana Dostálová, 1955-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vLKS. -- ISSN 1210-3381. -- Roč. 20, č. 6 (2010), s. 134-137
Témata: Zobrazit všechna témata 
Bibliografie: Lit.: 12

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca