Stomatologické ošetření dětského pacienta s těžkou hemofilíí

To chci

Dětští pacienti s vrozenými koagulopatiemi nejčastěji trpí hemofilií, která je charakterizována defektem v srážlivosti krve. Hemofilie je recesivně dědičné onemocnění s vazbou na chromozom X, nemoc přenášejí ženy, onemocní muži. V praxi se při stomatologickém ošetření podává substituční léčba za účelem zvýšení hladiny F VII či F IX v krvi. Kazuistické sdělení seznamuje s ošetřením dětského pacienta s těžkou hemofilií v lokální anestezii.

Children patients with congenital coagulopathy mostly suffer haemophilia which is characterized by blood coagulation defect. Haemophilia is a recessively hereditary disease with link to chromosome X, disease is transmitted by females but males fall ill. Substitute preparations FVIII and FIX are the main treatment means before dental therapy. The case report evaluated heavy haemophilic child treatment in local anaesthesia.

Hlavní autor: Karel Chleborád, 1979-
Další autoři: Kristina Ginzelová , Taťjana Dostálová, 1955-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vLKS. -- ISSN 1210-3381. -- Roč. 19, č. 3 (2009), s. 85-87
Témata:
Bibliografie: Lit.: 5

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca

Podobné